Rekefisket søkes MSC-sertifisert

Eksportutvalget for fisk søker nå om MSC-sertifisering av fisket etter norske reker.

Det bærekraftige fisket av reker dokumenteres ytterligere når Norge søker om miljøsertifisering gjennom sertifiseringsordningen Marine Stewardship Council (MSC) og deres standard for bærekraftige fiskerier.

Rekefiskeriet føyer seg inn i rekken av norske kommersielle fiskerier som har gjennomgått MSC-sertifisering, og Norge befester sin posisjon som den fiskerinasjonen i verden med størst andel miljøsertifiserte fiskerier, skriver Eksportutvalget for fisk (EFF) i en pressemelding.

– For vårt markedsarbeid er det også svært gunstig å få MSC-sertifisering på plass. Ulike markeder krever ulike merker og dette vil gjøre norske reker enda mer konkurransedyktig, sier Ove Johansen. Han er markedssjef reker og skalldyr i Eksportutvalget for fisk.

Bransjen forventer godkjenning

Beskatningen av reker i Barentshavet skjer på en bærekraftig måte. Omfanget på rekefiskeriet ligger i dag godt innenfor de vitenskapelige tilrådingene. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har derfor tro på at sertifisering av rekefisket bør gå i orden, skriver foreningen i en pressemelding.

– Overfor markedene er sertifisering blitt stadig viktigere for å dokumentere at fiskeriene skjer på en bærekraftig måte, og derfor er det bra for næringen at også rekefisket nå kommer i prosess for miljøsertifisering i regi av Marine Stewardship Council, sier direktør industri i FHL, Geir Ove Ystmark.

For Norwegian Prawns AS som er ledende norsk eksportør av reker fra Barentshavet, er det svært gledelig at næringen i fellesskap har blitt enig om å sette i gang med MSC-sertifiseringen.

– Det er viktig for norsk rekenæring at vi kan tilby reker til de markedene som har størst fokus på bærekraft, og at vi kan dokumentere at vi i Norge både har en god og streng fiskeriforvaltning, sier administrerende direktør Øystein Pettersen i Norway Prawns, som er en av flere norske rekeesportører.

Flere miljømerker

De største markedene for norske reker fra Barentshavet finner man i Storbritannia, Sverige, Finland og Norge. Dette er markeder hvor fokuset på bærekraftige produkter er økende.

Rekefiskeriet i Barentshavet er allerede sertifisert etter standardene til KRAV og Friend of the Sea. Med en sertifisering også mot MSCs standard, har norske rekeeksportører mulighet for å tilby produkter med et bredere utvalg av miljømerker.

Marine Stewardship Council (MSC) har utviklet et sertifiseringsprogram for bærekraftige og godt forvaltede fiskerier. MSC-sertifiseringen er basert på en tredjepartsrevisjon av fiskeriet opp mot standarder og gjennomføres av et akkreditert sertifiseringsbyrå.

Det norske sei-, makrell-, og sildefiskeriet, samt torsk- og hysefiskeriet utenfor 12 nautiske mil, har allerede mottatt sin MSC-sertifisering. Torsk- og hysefiskeriet innenfor 12 nautiske mil langs norskekysten er i prosess for å bli sertifisert mot MSCs standarder. Med dette vil alle de store norske kommersielle fiskeriene være miljøsertifisert, opplyser Eksportutvalget for fisk.

Les også: Miljømerkede norske fiskerier 11.05.2010