Gjør kuvending angående slepebåt

Regjeringen gjør kuvending i saken om døgnbemannet slepebåtkapasitet i Sør-Norge.

Allerede i 2006 ba Kystverket om døgnbemannet slepebåtkapasitet i Sør-Norge. Høsten 2008 sa Helga Pedersen i Stortinget at døgnbemannet slepebåt ikke var prioritert. Men fem dager etter «Full City»-forliset, og bare noen uker før stortingsvalget, kommer pengene til ekstra båt.

– Private ressurser tilgjengelig

– Det er en kjensgjerning at selv om det ikke er en statlig beredskap i sør, finnes det der tilgjengelig mange flere private ressurser som kan rekvireres i en nødssituasjon, i motsetning til det som er situasjonen i Nord-Norge.

Det sa Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen i Stortingets spørretime i fjor høst.

Kuvending

Men i dag sendte Fiskeri- og kystdepartementet ut en pressemelding hvor det blir sagt at Regjeringen vil etablere statlig slepebåtkapasitet på Sørlandet så snart det lar seg gjøre. Det skjer etter at lasteskipet «Full City» gikk på grunn med over 1000 tonn olje ombord.

Nå erkjenner flere rød-grønne politikere at beredskapen ikke har vært god nok.

– Det er vel rett å si at det vi ser i Langesund nå, er at vi må bli enda bedre. Vi har stor skipstrafikk langs kysten, og vi er nødt til å styrke beredskapen, sier Senterparti-leder Liv Signe Navarsete til ABC Nyheter.

Stoltenberg vil likevel ikke innrømme at beredskapen har vært for dårlig:

– Dessverre er det slik at denne ulykken ikke kunne vært unngått ved en slepebåtkapasitet, fordi båten i utgangspunktet lå veldig nær land og det tok kort tid fra ankeret slet seg til ulykken skjedde. Men slepebåtsberedskap er viktig, og derfor trapper vi ytterligere opp den, sier Stoltenberg til ABC Nyheter.

– Har tatt for lang tid

– Økt slepebåtkapasitet på sørlandskysten er en sak Venstre har tatt opp med regjeringen ved gjentatte anledninger og fått negative tilbakemeldinger av fiskeriminister Helga Pedersen (Ap). At regjeringen varsler at dette nå kommer på plass er selvsagt positivt, men det har tatt altfor lang tid, sier Gunnar Kvassheim i Venstre til NTB.

– Da miljøvernminister Erik Solheim (SV) og Helga Pedersen var her på lørdag var regjeringens politikk at Nord-Norge skulle ha prioritet. Nå har regjeringen snudd, påpeker generalsekretær Rasmus Hansson i WWF Norge til NTB.

– Vi er selvfølgelig svært glade for dette, men hvis beredskapen allerede hadde vært på plass, kunne denne ulykken kanskje vært unngått, sier Hansson.