Ønsker to daglige anløp fra Hurtigruten

Landsdelsutvalget ber Samferdselsdepartementet føre kystruten i havn så raskt som mulig med to daglige anløp sju dager i uken til alle dagens 34 havner.

– Når Stortinget har sluttbehandlet avtalen håper jeg at Hurtigruten ASA gir full gass i forhold til å fylle skipene året rundt, sier leder i Landsdelsutvalget, Odd Eriksen, i en pressemelding.

Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag (LU) vedtok enstemmig en uttalelse om kystruteanbudet under sitt møte i Lakselv i forrige uke.

Landsdelsutvalget ved leder Odd Eriksen ber departementet føre kystruten i havn så raskt som mulig, med to daglige anløp sju dager i uken til alle dagens 34 havner. Landsdelsutvalget krever også at Samferdselsdepartementet behandler saken hurtigst mulig.

Anbudsutlysningen trakk i langdrag. Nå må etterfølgende forhandlinger og avtaleinngåelse på plass slik at landsdelen og operatøren vet hva man skal forholde seg til, påpeker LU.

Denne høstens anbudsåpning ble tilsynelatende ikke så spennende som det lå an til etter at Veolia flagget sin interesse, men trakk seg på oppløpssiden. Hurtigruten ASA ble nok en gang alene om å gi tilbud på kystrutetrafikk i neste åtteårsperiode.

Les også: Bare Hurtigruten la inn anbud 09.11.2010

I realiteten er spenningen langt fra utløst. Nå skal departementet og Hurtigruten ASA forhandle om pris og det skal gjøres et valg om daglige seilinger eller fem seilinger i uken, påpeker LU.