Enighet om ankerhåndteringsfartøy

Norge fikk gjennomslag for sitt forslag om utvikling av stabilitetskriterier og skipsspesifikke retningslinjer for fartøy som er engasjert i tauing og ankerhåndteringsoperasjoner.

Norge fikk 30. november i år full støtte fra FNs sjøfartsorganisasjon IMO for sitt forslag om at IMOs underkomité for stabilitet, lastelinje og sikkerhet på fiskefartøy (SLF), skal utvikle globale stabilitetskriterier for fartøy engasjert i tauing og ankerhåndteringsoperasjoner.

Med det kan skipsspesifikke operasjonelle retningslinjer for disse fartøyene utarbeides, melder Sjøfartsdirektoratet.

Forslaget er en oppfølging av anbefalingene fra undersøkelseskommisjonen som ble nedsatt etter ulykken med Bourbon Dolphin i 2007, der åtte mennesker mistet livet. Undersøkelseskommisjonen avdekket blant annet at fartøy som håndterer stadig tyngre slepe- og løfteoperasjoner ikke er tilstrekkelig dekket i eksisterende regelverk.

Det er komplisert å fastslå hvor store krefter som virker på et fartøy under slike operasjoner og fartøyspesifikke operasjonelle begrensninger vil øke sikkerheten på denne typen fartøy betraktelig, mener Sjøfartsdirektoratet.

På en diplomatkonferanse i Manila i juni i år, vedtok IMO å inkludere retningslinjer for opplæring av offiserer på fartøy som er engasjert i ankerhåndteringsoperasjoner i den reviderte STCW-konvensjonen. Dette var også etter forslag fra Norge, som en del av oppfølgingen etter Bourbon Dolphin-ulykken.