– En ren provokasjon fra Island

Fiskebåtredernes Forbund reagerer sterkt på at Island ensidig har fastsatt sin egen makrellkvote.

Samtidig som forhandlingene for å nå fram til en mer bærekraftig makrellforvaltning går inn i sluttfasen, har Island fastsatt en ensidig makrellkvote på 138.000 tonn for 2011.

– Dette er en ren provokasjon mot de tradisjonelle kyststatene som har bygd opp og forvaltet makrellbestanden på en bærekraftig måte, sier Fiskebåt-direktør Audun Maråk i en pressemelding.

– Ønsker å motarbeide

– Islands opptreden har kun som mål å provosere og motarbeide en trepartsavtale mellom EU, Færøyane og Norge- de tre kyststatene som tradisjonelt har drevet makrellfiske, sier Maråk.

– I denne sammenheng er det verdt å merke seg følgende, sier Maråk:

  • At Island fastsetter kvoten i sluttfasen av trepartsforhandlingene mellom Norge, Færøyane og EU.
  • At Island fastsetter en kvote som er høyere enn de klarte å fiske i år.
  • At Island fastsetter kvoten nå, selv om fisket først starter i juni.

– Ikke interessert i bærekraftig avtale

– Dette viser klart at Island, som startet sitt uansvarlige og uregulerte fiske i 2008, ikke har vært interessert i å nå fram til en bærekraftig forvaltningsavtale. Island forsøker nå å motarbeide enighet blant de tradisjonelle kyststatene, sier Fiskebåt-direktøren.

– Mister all respekt

– Jeg mister all respekt for Island, når de i tillegg er så respektløse at de ber EU, Færøyane og Norge om å ta hensyn til den islandske kvoten, når vi avtaler den framtidige makrellforvaltningen. Vi kan ikke akseptere at vi skal gi uforholdsmessig mye makrell til nykommeren Island, og vi må heller ikke premiere den islandske opptredenen ved å sette lavere kvoter til de nasjonene og fiskerne som tradisjonelt har forvaltet og fisket makrell, sier Maråk.

Han håper Færøyane ikke blir påvirket av det han mener er useriøs og uansvarlig opptredenen fra Islands side, men på ny blir part i en trepartsavtale mellom EU, Færøyane og Norge.