Nye krav i russisk sone

Del saken

Russland vil ha opplysningar om IMO-nummer og tilgjengelege kvotar for kvart enkelt fartøy.

Etter krav frå russisk side, må norske farty som skal fangste i russisk sone oppglyse om IMO-nummer (internasjonalt identifikasjonsnummer) i søknaden om lisens for 2011.

Russland krev også at norske styresmakter opplyser om tilgjengelege kvotar for det enkelte farty til einkvar tid, melder Fiskebåtrederens Forbund.

IMO-nummer er i utgangspunktet ikkje påbode for fiskefarty, men dei som ønskjer å fiske i russisk økonomisk sone neste år må oppfylle dette kravet, opplyser Fiskeridirektoratet.

Også farty som har lisens for 2010 må søkje på nytt om lisens for neste år, opplyser direktoratet.

Les meir
•  Sjå orienteringa frå Fiskeridirektoratet (pdf)