Lover ressurser til opprydding og tiltak

Etter uhellet ved Langesund og på tampen av stortingsperioden, lover regjeringen nå ressurser til opprydding og nye tiltak som skal bidra til tryggere sjøfart.

Statsminister Jens Stoltenberg, fiskeri- og kystminister Helga Pedersen og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen var i går ettermiddag på besøk i områdene som er rammet av oljesølet fra havaristen ”Full City” ved Langesund.

De presenterte en rekke tiltak som regjeringen mener skal bidra til å håndtere situasjonen og bedre den generelle oljevernberedskapen og sjøsikkerheten.

  1. Regjeringen vil sørge for at ressursene som er nødvendige for opprydningsarbeidet blir stilt til disposisjon.
  2. Regjeringen vil etablere statlig slepebåtberedskap på Sørlandet så fort som praktisk mulig.
  3. Regjeringen vil utarbeide en plan for utbygging av slepebåtberedskap på Vestlandet.
  4. Regjeringen vil sette i verk et program for oppgradering av trafikksentralene, herunder Horten, Brevik og Kvitsøy.
  5. Regjeringen vil sette i verk et program for utskifting av oljevernfartøy.
  6. Regjeringen viderefører arbeidet med å etablere seilingsleder langs Sørlandet og resten av kysten slik det nå er gjort fra Vardø til Røst.
  7. Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppankringsplasser.
  8. Regjeringen vil se på muligheter for å fremskynde utfasing av tungolje i samarbeid med næringen og ulike myndigheter.
  9. Regjeringen vil legge til rette for at private kan bidra i opprydningsarbeidet og vask av sjøfugl i samarbeid med frivillige organisasjoner og med nødvendig opplæring. Private kan ringe kontakttelefonene som står oppført på Kystverkets og IUA-enes nettsider.

Regjeringen vil allerede fredag fremme en kongelig resolusjon om ekstraordinære bevilgninger som er nødvendige for å gjennomføre opprydningsarbeidet.

– Det gjør sterkt inntrykk å se hvordan naturen er tilgriset av oljen. Både fastboende, hytteeiere, og ikke minst dyreliv og natur i områdene er sterkt berørt av oljesølet. Alle tilgjengelige ressurser mobiliseres i det viktige arbeidet med å begrense skadene på de sårbare miljøressursene i området, sier statsminister Jens Stoltenberg.