Fleksible nettpaneler virker lovende

Forskere har vært om bord på tråleren «Atlantic Star» og testet nye innretninger for seleksjon av fisk ved flytetrålfiske etter torsk.

Testing av T90-sekk og sekk med Exit Windows gir oppløftende god seleksjon i flytetrålfiske etter torsk. Begge viste seg effektive til å sortere ut små fisk under relativt høye fiskerater (opp til 280 kg fisk per minutt).

Seleksjonen med T90-sekk og sekk med Exit Windows kan dermed bli et klart alternativ til ristseleksjon i flytetrålfiske. Det viser de foreløpige, men lovende resultatene fra et prosjekt for å utvikle et seleksjonssystem til flytetrålefiske etter hvitfisk, melder FHF.

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF), og utføres ved SINTEF Fiskeri og havbruk AS i samarbeid med UiT - Norges Fiskerihøgskole og Fiskeridirektoratet.

Energieffektivitet

Med dette arbeidet ønsker man å gi næringen et seleksjonssystem til bruk i flytetrålfiske, som er lett (laget av fleksible materialer), enkelt å håndtere på dekk, og med gode seleksjonsegenskaper, spesielt i høy tetthet av fisk.

Bruk av en selektiv flytetrål etter hvitfisk møter utfordringene knyttet til energieffektivitet og uheldig påvirkning på bunn og fauna som trålnæringen har hatt i de siste årene. Fordi tråldørene og bunngearet i en flytetrål ikke har friksjon med havbunnen, kreves det mindre energi enn i en bunntrål, med påfølgende reduksjon i drivstoffsutgifter og NOx-utslipp.

Effektiv seleksjon av undermåls fisk

I november 2010 utførte tråleren «Atlantic Star», et tokt på torskefeltene ved Hopendjupet for å teste ut nye seleksjonsinnretninger basert på fleksible nettpaneler av typen ”Exit Windows” og T90-masker. Resultatene av forsøkene med de nye metodene beskrives av forskerne som ”oppløftende”.

Ifølge prosjektleder Eduardo Grimaldo ved SINTEF Fiskeri og Havbruk, var de nye systemene veldig effektive til å selektere på fiskestørrelse, selv ved relativt høy fiskerate (opp til ca. 280 kg /min), og begge systemene fanget i gjennomsnitt under 2 prosent av undermåls fisk i områder med i utgangspunktet opp til 31 prosent undermåls fisk.

Hovedmålet med det nye fleksible seleksjonssystemet, er at det skal ta hensyn til mest mulig reduksjon av undermåls fisk foran den bakre del av trålposen. Dette fordi det er i den bakre delen av trålposen hvor det er størst sannsynlighet for at fisken kan bli skadet under seleksjonsprosessen. Det nye seleksjonssystemet vil derfor ventelig forbedre overlevelsen for små fisk som slipper ut av sekken.

Kan ta uforutsigbare store hal

Med tanke på HMS vil de nye seleksjonssystemene være enklere og sikrere å håndtere på dekk, spesielt i dårlig vær. Det vil også være en klar fordel å bruke trål uten rist når nota skal kjøres inn på trommel.

Et av problemene som viste seg under toktet, var at det lett kan tas alt for store hal ved fiske med flytetrål. Høy fisketetthet gjør at store mengder fisk går inn i trålen i løpet av noen få minutter, noe som gjør det vanskelig for skipperen å reagere fort nok.

Arbeidet videre med prosjektet skal i 2011 blant annet fokusere på utviklingen av fangstbegrensingsinnretninger som kan løse problemet med å få utforutsigbare store hal, i tillegg til videre arbeid med størrelses seleksjon, og registrering av energiforbruk ved fiske med flytetrål.