Pris til Grøntvedt og Giskeødegård

FHFs formidlingspris 2010 er tildelt Randi N. Grøntvedt og Rolf Giskeødegård.

Randi N. Grøntvedt er sjømatnæringens beste forskningsformidler i 2010, ifølge forskningsfondet FHF, som også hedrer Rolf Giskeødegård for hans mangeårige formidlingsbidrag.

Prisen deles ut for å stimulere til og samtidig hedre god formidling av resultater fra forskning og utvikling (FoU) innen fiskeri- og havbruksnæringen, og ble delt ut på årets TEKMAR-konferanse, melder Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond.

Forskningsbasert kunnskap om lakselus

Juryen ga følgende begrunnelse for å tildele hovedpremien på 20 000 kr til Grøntvedt:

«Prisen som beste formidler i 2010 går til Randi N. Grøntvedt i Veterinærinstituttet. Siden høsten 2009 har hun hatt som oppgave å koordinere næringens og forskningsmiljøenes FoU-innsats for å bekjempe lakselus. I dette arbeidet har Grøntvedt lagt stor vekt på å formidle forskningsbasert kunnskap til næringen, og dette har hun gjort på en måte som har ført til mange lovord fra næringsutøverne. Hun har blant annet vært fagredaktør for et særnummer av bladet Norsk Fiskeoppdrett, og var en "krevende kunde" overfor forskere og andre som skrev innlegg i bladet. Hun har tatt ansvar utover det vanlige og har hele tiden hatt en innstilling om at budskapet om nytteverdi for næringen, forvaltningen og andre skal frem - basert på solide fakta. Som formidler er hun tydelig og engasjert, samtidig som hun er lyttende og aktivt spørrende».

Mer enn 30 års bidrag til å bringe forskningsresultater frem i lyset

Premien for lang tids bidrag til forskningsformidling i næringen er på 10 000 kr, og ble delt ut med følgende begrunnelse:

«Prisen for mangeårig bidrag til forskningsformidling i fiskeri- og (denne gang særlig) havbruksnæringen går til tidligere programkoordinator i Havbruksprogrammet i Norges forskningsråd, Rolf Giskeødegård. Gjennom mer enn 30 år har Giskeødegård vist et uvurderlig engasjement for formidlingsarbeidet, i alt fra små og enkle tiltak til store havbrukskonferanser der Giskeødegård selv har vært aktivt engasjert. Et viktig bidrag til Havbruksprogrammets suksess har hele veien vært å gjøre forskningsresultater kjent for næringen, for forvaltningen, i forskningsmiljøene og for samfunnet. Da har det vært viktig å kunne lete frem de små og store gjennombrudd og "godbiter", og på ulikt vis få dem frem i lyset. Rolf Giskeødegård har alltid jobbet mye, og med sin unike oversikt over forskningsresultater, har han gjort en særdeles viktig jobb med å legge til rette for forskere til å presentere resultatene på konferanser og andre arenaer».