Standard for samfunnsansvar lansert

En felles internasjonal standard for samfunnsansvar ble lansert 8. desember 2010.

Bak lanseringen ligger fem års arbeid med deltakelse fra 100 land og 40 internasjonale organisasjoner.

– Dette vil bli en nyttig veiledning både for private og offentlige virksomheter, sier nærings- og handelsminister, Trond Giske.

ISO 26000 Veiledning i samfunnsansvar, er et veiledningsverktøy for alle typer virksomheter, offentlige og private, store og små, som gjør det enkelt å implementere samfunnsansvar.

– ISO 26000 gir nå alle typer virksomheter et verktøy for å ta samfunnsansvar på alvor og norske bedrifter oppfordres til å ta den i bruk. Vi gratulerer ISO med det omfattende arbeidet, og tror denne standarden vil bli en nyttig veiledning både for private og offentlige virksomheter, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Sju kjerneområder

– Det er et fremskritt når vår verden har utviklet en felles forståelse, en ny standard, for hvordan vi alle kan drive vår foretningsmessige virksomhet på en langsiktig og samfunnsansvarlig måte. Standarden vil skape nye forventninger som alle vil måtte strekke seg etter og levere på, sier Sven Mollekleiv, direktør for samfunnskontakt i Det Norske Veritas.

Kjerneområdene i den nye standarden vil omfatte organisasjonsstyring, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, hederlig virksomhet, forbrukerspørsmål og lokalsamfunnsengasjement- og utvikling.

Med den nye standarden for samfunnsansvar er det ikke lenger tvil om hvordan man skal forstå begrepet samfunnsansvar eller hva slags prinsipper som gjelder for samfunnsansvar, skriver Standard Norge i en pressemelding. ISO 26000 veileder alle typer organisasjoner, trinn for trinn. Den tar for seg alle viktige termer og definisjoner, den går inn på hvordan man skal identifisere interessenter og kommunisere med dem, og tar for seg forholdet mellom bærekraftig utvikling og samfunnsansvar.

– Tidenes største arbeid på samfunnsansvar

Det er Standard Norge som har utgiverrettighetene til ISO 26000 i Norge.

– Dette er tidenes største internasjonale arbeid på samfunnsansvar. 500 eksperter fra nesten 100 land og 40 organisasjoner har deltatt i krevende prosesser, og vi er svært fornøyd med at standarden har fått så stor tilslutning, sier administrerende direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

I den internasjonale arbeidsgruppen har det vært representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, Forbrukerrådet, Høgskolen i Hedmark, Telenor, Det Norske Veritas, DIFI og CSR Management. I tillegg har 40 deltakere vært med i en norsk speilkomité for å sikre at norske interesser i det internasjonale arbeidet blir ivaretatt.

Stortingsmelding 10

I Stortingsmelding nummer 10, Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi (2008-2009), uttrykker regjeringen forventninger om at «alle bedrifter utarbeider og etterlever retningslinjer for samfunnsansvar. Bedriftens retningslinjer må være kjent blant bedriftens ansatte og, så langt det er mulig, for dens samarbeidspartnere i leveransekjeden».