Resultatløse makrellforhandlinger

Det ble ikke oppnådd enighet under forhandlingene i København.

– Jeg beklager på det sterkeste at vi ikke klarte å få på plass en ny tre-partsavtale om makrell mellom EU, Færøyene og Norge denne uken, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Avstanden mellom Færøyenes ambisjoner og hva Norge og EU finner å være en rimelig og rettferdig andel for Færøyene er fortsatt så stor at det ikke var mulig å bli enige.

– Færøyene valgte dessverre også å bryte forhandlingene om en bilateral fiskeriavtale – men siden Norge ønsker å ha gode fiskeriforbindelser med Færøyene vil jeg fra norsk side rett over nyttår ta initiativ til nye møter både for å få på plass en bilateral avtale og en tre-partsavtale om makrell, sier Berg-Hansen videre.

Les også: – En ren provokasjon fra Island 02.12.2010