Departementet opphever turkvoteordningen

Fiskeri- og kystdepartementet opphver turkvoteordningen for å redusere utkast av fisk.

– Som en oppfølging av vårt arbeid for å redusere utkast av fisk, og for å legge til rette for en mer hensiktsmessig gjennomføring av fangsten, har jeg besluttet å oppheve ordningen med turkvoter, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet (FKD).

Turkvoten er en ordning som begrenser hvor mye fisk hvert fartøy kan losse etter hver tur de har vært på fiskefeltet.

Siden overgangen fra en øvre størrelsesgrense for kystfartøy fra lengde til lasteromsvolum, har det vært en turkvote på 250 tonn for kystfartøy i fisket etter nvg-sild, nordsjøsild, makrell og lodde.

Moderne fiskefartøy som i dag får om bord mer enn den tillatte grensen på 250 tonn, vil med dagens ordning ha et unødvendig insentiv til å kaste ut fisk, heter det i meldingen fra departementet. Fiskeridirektoratet har i sitt kontinuerlige arbeid for å redusere utkast og slipping anbefalt at turkvoteordningen oppheves, ettersom den øker risikoen for utkast.

– Turkvoten har hatt sin funksjon, men jeg mener at tiden nå er inne for å avvikle ordningen. Vi er ikke tjent med reguleringsopplegg som indirekte kan bidra til utkast av fisk. Det er også viktig at vi gir fartøyene mulighet til å benytte sin lasteromskapasitet på en hensiktsmessig måte. Uten turkvoten kan fisket gjennomføres med færre turer, og dette bidrar til både bedre økonomi og lavere utslipp, sier fiskeri- og kystministeren.

Les også: Opphever turkvoteordningen 13.10.2010