Makrellavtale mellom Norge og EU

Norge og EU har oppnådd enighet om kvoter for makrell i 2011.

– Jeg er tilfreds med at EU og Norge sammen tar ansvar for forvaltning av makrellen, sier Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Siden det ikke var mulig å komme fram til en felles kyststatsavtale om forvaltningen av makrell, har EU og Norge i fellesskap blitt enige om kvoter for makrell for 2011. Norges kvote er 183 069 tonn og EUs kvote er 400 813 tonn. Dette gir en liten økning sammenlignet med årets kvoter. De fastsatte kvotene er i samsvar med den etablerte forvaltningsplanen.

I tråd med tidligere avtale mellom EU og Norge vil norske fartøy få økt adgang til å fiske kvoten i EU-sonen i 2011, og EU vil få tilsvarende muligheter til å fiske i norsk økonomisk sone.

Partene ble også enige om å fremskynde ordningen med kvotefleksibilitet mellom år, slik at den blir gjeldende fra og med 2010.

Les også: Resultatløse makrellforhandlinger 10.12.2010