Nytt styre utnevnt for FHF

Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) har utnevnt nytt styre for Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) for perioden 1. januar 2011 – 31. desember 2012.

FHF er fellesorgan for fiskeri- og havbruksnæringens forskningsengasjement. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2001.

Inntektsgrunnlaget er en forskningsavgift på 3 promille på eksport av fisk og fiskevarer. Totalt vil FHF i 2011 disponere om lag 190 millioner kroner til forsking og utvikling (FoU) innen sjømatnæringen, skriver Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) i en pressemelding.

Nytt styre blir som følger:
•  Jan Skjervø, styreleder, Norges Fiskarlag
•  Rolf Jørn Karlsen, 1. nestleder, LO
•  Irene Heng Lauvsnes, 2. nestleder, FHL
•  Magnar Pedersen, FHL
•  Alf Helge Aarskog, FHL
•  Grethe Andreasen, LO
•  Eirin Roaldsen, Norges Fiskarlag

Vararepresentanter:
•  Kurt Karlsen, Norges Fiskarlag
•  Helge Lønes, LO
•  Trine Danielsen, FHL
•  Mona Lindal, FHL
•  Renate Larsen, FHL
•  Inger Furmyr, LO
•  Egil Sørheim, Norges Fiskarlag