Her er NOx-avtalen

Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner signerte i dag en ny NOx-avtale.

Les også: Ny NOx-avtale underskriven 14.12.2010

Avtalen skal sikre at Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn innen utgangen av 2017. Lenke til avtalen følger mot slutten av artikkelen.

- NOx-avtalen viser at samarbeidet med næringslivet fungerer og gir konkrete resultater. Nå viderefører vi avtalen og sikrer at Norge vil redusere sine utslipp med ytterligere 16.000 tonn i perioden 2011-2017. Dette kommer i tillegg til de ventede reduksjonene i vegtrafikken som følge av nye utslippskrav og utskifting av bilparken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

I 2008 undertegnet Miljøverndepartementet og næringsorganisasjonene den første NOx-avtalen, som innebærer at de årlige NOx-utslippene reduseres med 18.000 tonn innen utgangen av 2011. Den nye avtalen vil bety en ytterligere reduksjon på 16.000 tonn fra skip, fiskefartøy og andre kilder som omfattes av avtalen.

- I den nye avtaleperioden skal det i større grad velges tiltak som gir langsiktige og varige utslippsreduksjoner. Dermed vil avtalen også stimulere til utprøving av nye og bedre løsninger, sier Solheim.

Selvfinansierende

De bedriftene som knytter seg til avtalen blir fritatt fra den statlige NOx-avgiften ut 2017, og betaler i stedet til Næringslivets eget NOx-fond, som går til utslippsreduserende tiltak. Tiltakene er på denne måten selvfinansierende.

Norge er i henhold til Gøteborgprotokollen og EUs direktiv om nasjonale utslippstak forpliktet til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156 000 tonn, og NOX-avtalen for perioden 2011-2017 skal bidra til å sikre at Norge overholder sine internasjonale utslippsforpliktelser i årene som kommer.

Les mer
•  NOx-avtalen mellom staten og næringslivet (pdf) 
•  Les mer om næringslivets NOx-fond (NHO) 
 
Disse femten organisasjonene undertegnet avtalen:
Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund, KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening og Rederienes Landsforening.