Her er NOx-avtalen

Miljøverndepartementet og 15 næringsorganisasjoner signerte i dag en ny NOx-avtale.

Avtalen skal sikre at Norge reduserer sine årlige NOx-utslipp med 16.000 tonn innen utgangen av 2017. Lenke til avtalen følger mot slutten av artikkelen.

– NOx-avtalen viser at samarbeidet med næringslivet fungerer og gir konkrete resultater. Nå viderefører vi avtalen og sikrer at Norge vil redusere sine utslipp med ytterligere 16.000 tonn i perioden 2011-2017. Dette kommer i tillegg til de ventede reduksjonene i vegtrafikken som følge av nye utslippskrav og utskifting av bilparken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i en pressemelding.

I 2008 undertegnet Miljøverndepartementet og næringsorganisasjonene den første NOx-avtalen, som innebærer at de årlige NOx-utslippene reduseres med 18.000 tonn innen utgangen av 2011. Den nye avtalen vil bety en ytterligere reduksjon på 16.000 tonn fra skip, fiskefartøy og andre kilder som omfattes av avtalen.

– I den nye avtaleperioden skal det i større grad velges tiltak som gir langsiktige og varige utslippsreduksjoner. Dermed vil avtalen også stimulere til utprøving av nye og bedre løsninger, sier Solheim.

Les også: Ny NOx-avtale underskriven 14.12.2010

Selvfinansierende

De bedriftene som knytter seg til avtalen blir fritatt fra den statlige NOx-avgiften ut 2017, og betaler i stedet til Næringslivets eget NOx-fond, som går til utslippsreduserende tiltak. Tiltakene er på denne måten selvfinansierende.

Norge er i henhold til Gøteborgprotokollen og EUs direktiv om nasjonale utslippstak forpliktet til å redusere de samlede årlige utslippene av NOx til maksimalt 156 000 tonn, og NOX-avtalen for perioden 2011-2017 skal bidra til å sikre at Norge overholder sine internasjonale utslippsforpliktelser i årene som kommer.

Les mer
NOx-avtalen mellom staten og næringslivet (pdf)

Les mer om næringslivets NOx-fond (NHO)

Disse femten organisasjonene undertegnet avtalen:

Byggevareindustriens Forening, Fiskebåtredernes Forbund, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Fraktefartøyenes Rederiforening, Hurtigbåtenes Rederiforbund, KS Bedrift, NHO Luftfart, NHO Reiseliv, Norges Fiskarlag, Norges Rederiforbund, Norsk Fjernvarme, Norsk Industri, Næringslivets Hovedorganisasjon, Oljeindustriens Landsforening og Rederienes Landsforening.