Frarår tillatelse til Sydvaranger Gruve

Havforskningsinstituttet frarår at Sydvaranger Gruve får midlertidig utslippstillatelse for Magnafloc 1707.

– Det er per i dag ikke dokumentert i tilstrekkelig grad hvilken effekt Magnafloc 1707 har på miljøet. Derfor bør det ikke gis midlertidig utslippstillatelse for Magnafloc 1707 til Bøkfjordsystemet, skriver Havforskningsinstituttet i en høringsuttalelse.

Havforskningsinstituttet gir dette rådet i forbindelse med at Sydvaranger Gruve AS har søkt Klif om tillatelse til 18 måneders bruk av Magnafloc 1707.

Hovedkomponenten i Magnafloc 1707 er PolyDADMAC; en kjemikalie som er svært giftig for vannlevende organismer. Sydvaranger gruve vil bruke kjemikalien som bindemiddel.

– Det foreligger ikke nok dokumentasjon på de miljømessige effektene av Magnafloc 1707. Det er imidlertid kjent at stoffet er meget giftig og langsomt brytes ned i naturen, konstaterer instituttet.

Inntil det foreligger mer kunnskap om hvordan Magnafloc 1707 påvirker omgivelsene bør føre var -prinsippet brukes. Stoffet bør ikke slippes ut i naturen sammen med avgangen fra gruvedriften, heter det i høringsuttalen fra Havforskningsinstituttet.

Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) gav i november i år tillatelse til at Sydvaranger Gruve AS i en midlertidig periode har utslipp av flokkuleringsmiddelet Magnafloc 1707, inntil Klif har avgjort søknaden om tidsbegrenset tillatelse til utslipp i 18 måneder.

Relaterte artikler:
Får bruke flokkuleringsmiddel 03.11.2010
– Lite Lilaflot igjen i Bøkfjorden 02.11.2009