Fikk tilslag på nytt forskningssenter

Havforskningsinstituttet får støtte til et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som skal utvikle teknologi for mer effektivt og miljøvennlig trål- og snurpenotfiske.

Senteret får 10 millioner kroner årlig de neste åtte årene fra Norges Forskningsråd. I tillegg blir instituttet partner i et lakselussenter som Universitetet i Bergen skal være vertskap for.

– Vi er både glade og stolte i dag, sier administrerende direktør for Havforskningsinstituttet, Tore Nepstad, i en pressemelding.

– Utvikling av teknologi som setter oss i stand til å høste bærekraftig av ressursene i havet er en viktig satsing for havlandet Norge, understreker han og legger til at bærekraftig høsting også vil øke verdiskapingen.

Les også: Lakselussenter i Bergen 16.12.2010
Les også: Ny teknologi for torsketråling 03.11.2010

Norges forskningsråd bevilger nå over 500 millioner kroner til forskningssentre som skal styrke norsk næringslivs innovasjonsevne – samtidig som de møter samfunnsutfordringer.

Framtidas løsninger

CRISP som Havforskningsinstituttets nye senter heter, står for «Centre for Research-based Innovation in Sustainable fish capture and Pre-processing technology». Sentralt i senterets arbeid blir å redusere bifangst, utkast, skade på bunnhabitater og -organismer og drivstofforbruk i trål- og snurpenotfiske. Havforskningsinstituttet er vertsinstitusjon, mens Nofima er FoU-partner i det nye senteret.

– I dette senteret skal det også jobbes med fangsten etter at den er kommet om bord. Denne delen ligger hos vår partner Nofima. Samlet sett utgjør våre to institusjoner et internasjonalt ledende forskningsmiljø innenfor fangstteknologi, og jeg er overbevist om at denne vitamininnsprøytingene vil bære frukter i våre to institusjoner, sier Nepstad.

– Dette var en utrolig gledelig julegave, og viser med all tydelighet at våre forskere holder et høyt faglig nivå. Valget skjer under tøff konkurranse og de aller strengeste kvalitetskriterier. Jeg vil gratulere Havforskningsinstituttet som vertsinstitusjon, og gleder meg veldig til vi skal jobbe sammen i det nye senteret, sier konsernsjef i Nofima, Øyvind Fylling-Jensen, i en pressemelding.

Bedriftspartnere i dette senteret er Scantrol AS, Kongsberg Maritim AS/ Simrad, Egersund Group AS, Nergård Havfiske AS, Norges Sildesalgslag og Norges Råfisklag.

Hovedmål

Senterets hovedmål er å bidra til økt verdiskaping. Ny teknologi til bruk ved trål- og snurpenotfiske skal sørge for at bare den fisken som holder bestemte krav blir tatt om bord.

Dermed kan man redusere ulovlig dumping av fisk. Ved å legge til rette for et mer ansvarlig og selektivt fiske oppnår man en bedre forvaltning av fiskeressursene.

– Resultatene av denne satsingen kan føre til en ny epoke for fiskeriene. Ny kunnskap og teknologi vil føre til en mer ansvarlig måte å fiske på i fremtiden. Mer fokus på skånsom fangst og håndtering vil gi bedre kvalitet og større verdi av det vi tar opp av havet, sier direktør for Nofima Marked, Bjørn Eirik Olsen.