Aker Seafoods selger spansk rederi

Aker Seafoods har solgt 100 prosent av aksjene i det spanske rederiet Pesquera Ancora til UK Fisheries Limited.


Pesquera Ancora har i hovedsak kvoter for fangst av torsk i Barentshavet og utenfor Kanada som i 2010 tilsammen utgjør ca. 3 300 tonn fisk. Selskapet fisker kvotene med egne trålere og har til sammen 52 ansatte, opplyser Aker Seafoods ASA i en børsmelding. 
 
Omsetningen i 2009 var EUR 3,8 millioner (2008: EUR 5,5 millioner, 2007: EUR 1,6 millioner), og selskapet genererte i 2009 et resultat etter skatt på EUR 1,8 millioner (2008: EUR -2,6 millioner, 2007: EUR 0,6 millioner). Selskapets samlede eiendeler utgjorde pr. 31. desember 2009 EUR 3,8 millioner (2008: EUR 3,5 millioner, 2007: EUR 5,9 millioner), og brutto rentebærende gjeld var EUR 0 millioner (2008: EUR 0 millioner, 2007: EUR 0 millioner). 
 
Gevinst på 20-25 millioner kroner

Transaksjonen priser selskapet til EUR 18,5 millioner med tillegg av arbeidskapital på oppgjørstidspunktet, og kjøpesummen gjøres opp kontant. Salget forventes å gi en bokført gevinst på i størrelseorden NOK 20-25 millioner.
 
Aker Seafoods har i forbindelse med transaksjonen inngått avtale om en engangs bonusutbetaling  til Pesquera Ancoras daglige leder.
 
- Vår vurdering er at det samlet sett ikke var vesentlige synergier mellom Pesquera Ancora og andre deler av konsernet, og det strategiske rasjonalet for å eie rederiet var derfor fraværende. Vi vurderer det slik at konsernet har en større fleksiblitet til å utvikle kjernevirksomheten ved å frigjøre midlene som var bundet i rederiet. Prisen vi har oppnådd er tilfredstillende og viser at fangstkvoter har en betydelig verdi, sier Thomas Farstad, konsernsjef i Aker Seafoods. 
 
Aker Seafoods kjøpte de siste 40 prosent av rederiet så seint som i juli måned i år. Nå er alt solgt.

Les også: Overtar spansk fiskebåtrederi 19.07.2010