Ny nettside for sjømat på Oslo Børs

Oslo Børs har nå laget egne nettsider for sektorene energi, shipping og sjømat.

– Overfor utenlandske selskaper er vi særlig opptatt av å synliggjøre at Oslo Børs er en attraktiv noteringsbørs spesielt for selskaper innenfor energi, shipping og sjømat. På samme måte ønsker vi å gjøre informasjon om disse sektorene enkelt tilgjengelig både overfor utstedere og investorer, rådgivere og media, skriver Oslo Børs i en pressemelding.

De nye nettsidene er rettet mot både utstedere og investorer og viser blant annet både et «map of market» for hver sektor som illustrerer aktivitet og kursutvikling i de ulike selskapene og en liste over hvilke meglerhus som har størst omsetning i de aktuelle selskapene.

Det er i tillegg etablert egne indekser for de tre sektorene, der utvalgene av selskapene er plukket fra både Oslo Børs og Oslo Axess, og til en viss grad på tvers av eksisterende GICS-klassifisering.

– Utvalgene i de tre sektorene er med andre ord håndplukket fra aksjemarkedsplassene våre og gir et komplett og levende bilde av Oslo Børs’ sterke sektorer, heter det i meldingen fra børsen.