– Ikke akseptabelt minsteprisnivå

Nordland Fylkes Fiskarlag forventer at minsteprisene på torsk med videre økes på førstkommende forhandlingsmøte den 4. januar 2011.

– Selv om det ble brudd i de ordinære prisdrøftingene tidligere denne måneden, har jeg en sterk forventing om at prisene på torsk og andre fiskeslag skal gå opp når det blir nye forhandlinger 4. januar. Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, i en pressemelding.

– Det minsteprisnivået vi har nå er ikke akseptabelt og fiskerne ønsker nå en større del av den totale verdiskapingen sier Tobiassen.

Den 7. desember møttes Norges Råfisklag og FHL for å drøfte vinterens minstepriser, men uten å bli enige.

Les også: Pause i minsteprisdrøftelsene 07.12.2010

– Mistenker taktisk spill

– Jeg registrerer at kjøperne ville ha ned prisen, mens Råfisklaget ville ha en viss oppgang. Jeg er selvsagt enig i Råfisklagets utgangspunkt for forhandlingene om at prisen skulle opp, og desto mer uenig i FHL sitt utgangspunkt sier Tom Tobiassen som etter et prisseminar i Svolvær den 26. november, hadde fått visse forhåpninger om en prisøkning.

– Det er beklagelig at FHL kjører en så hard linje i forhold til forhandlingene og jeg mistenker FHL for å bruke forhandlingene i et taktisk spill for å få bort hele Råfiskloven slik at kjøperne står fritt til å betale hva de vil for råstoffet. En slik situasjon må vi unngå sier Tobiassen.

En vesentlig del av prisbildet er hvordan den store torsken er priset og hvor vektgrensen mellom stor og mellomstor torsk er satt. Nordland Fylkes Fiskarlag stod i slutten av november som arrangør av et prisseminar. Fra deltakende fiskere kom det her frem en betydelig kritikk mot at Norges Råfisklag allerede i september inngikk avtale med FHL om at vinterens storfiskgrense skulle videreføres på 6,5 kilo. Denne grensen gikk tidligere ved 4 kilo.

– Når grensen settes så høyt som 6,5 kilo er det en forsvinnende liten del av råstoffet som er over denne størrelsen. Råfisklaget har dermed i praksis suspendert ordningen med en egen pris på stor torsk, noe som er beklagelig sier Tom Tobiassen.

Nye muligheter

– Med nye prisforhandlinger den 4. januar får Norges Råfisklag en mulighet til å overbevise meg om at de går for en forventet høyning av minsteprisen særlig på torsk og på biproduktene som også har en stor verdi, sier Tobiassen.

– Samtidig gis FHL en mulighet til å bevise at de er innstilt på å løfte fiskerinæringen sammen med fiskerne og at vi sammen skal kunne dra kvalitet og markedspriser opp på et nivå der både fiskere og industri kan oppnå en rimelig grad av lønnsomhet, avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.