Aker Seafoods kjøper M/Tr Skaregg

Aker Seafoods har inngått avtale om kjøp av fartøyet M/Tr Skaregg. Konsesjoner fra M/Tr Ballstad vil bli overført til det nyanskaffede fartøyet.

Dette øker Aker Seafoods' evne til å optimalisere nåværende og framtidige kvoterettigheter, uttaler selskapet i en børsmelding.

– Skaregg er en moderne tråler fra 1996 og gir Aker Seafoods muligheter for å bedre utnytte eksisterende kvoter, og dermed øke fangsten av spesielt sei og hyse, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA. Tråleren er betydelig påkostet de senere år, og har gjennomført miljøvennlige investeringer på hovedmotor i 2009. Dette bidrar til betydelige reduksjoner i NOx-utslipp fra fartøyet.

Kvoteanbefalingene for 2010 er positive med kvoteøkning for torsk og hyse, og dette gjør at selskapet ønsker å oppgradere flåten for å kunne ta opp forventede økte kvoter i årene som kommer. Investeringen forventes å gi god avkasting på investert kapital med økte fangsvolum. Parallelt med investeringen i Skaregg oppgraderes to av konsernets øvrige frysetrålere til kombinasjonsfartøy, slik at de kan ta med seg fersk og frossen fisk på samme tur. Dette gir landanleggene god og stabil tilførsel av råstoff på samme nivå som tidligere.

En del av det nåværende mannskapet på Skaregg følger over til det Aker Seafoods-kontrollerte trålrederiet Finnmark Havfiske. Tråleren blir overført til Finnmark Havfiske ultimo august i år og begynner fisket for Aker Seafoods i fra september. Kjøpet av tråleren er fullfinansiert av Aker Seafoods' eksisterende långivere. M/Tr Ballstad (fra 1969) er tatt ut av operativ drift i tredje kvartal i år.