Uanmeldt tilsyn av fiskefartøy i 2011

Sjøfartsdirektoratet fortsetter sikkerhetskampanjen mot fiskeflåten, med uanmeldte tilsyn av fiske- og fangstfartøy.

Mange alvorlige ulykker og et for stort omfang av alvorlige feil og mangler som har blitt avdekket på fartøyene under uanmeldte inspeksjoner foregående år, gjør at Sjøfartsdirektoratet opprettholder et høyt fokus på sikkerhet i fiskeflåten, skriver direktoratet i en pressemelding.

De uanmeldte tilsynene blir i 2011 mer spisset mot tidligere funn og ulykkesstatistikk. Et stort antall avvik på de minste båtene og på de større trålerne medfører at det legges opp til at en større andel av disse fartøyene vil bli kontrollert i 2011.

Fokusområder under kontrollene vil variere avhengig av fartøystørrelse, men blir mannskapskvalifikasjoner, redningsutstyr, brannsikkerhet, sikkerhetsstyringssystem, sikkerhets- og verneinnretninger og stabilitet.

Kontrollene starter under sildefisket i nord like over nyttår og fortsetter gjennom årets fiskerier langs hele kysten.

Les også: Skal kontrollere fiskeflåten 18.08.2009