– Skuffende forhandlingsresultat

Styreleder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag er skuffet over resultatet av forhandlingene mellom FHL, NSL og Norges Råfisklag om nye minstepriser for fisk.

– Jeg er skuffet over resultatet av tirsdagens minsteprisforhandlinger mellom FHL og Norges Råfisklag. 25 øre økning pr kilo på den vektstørrelsen av torsk som er mest vanlig er for ingen ting å regne. Det sier styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen, i en pressemelding.

Han legger til at når denne meget beskjedne prisoppgangen så godt som elimineres ved at prisen på rogn går ned med kr. 1,50, så kan ikke forhandlingsresultatet karakteriseres som annet enn svakt.

Norges Råfisklag har ved tidligere prisforhandlinger med FHL sagt seg enig i at vektgrensen på stor fisk skal videreføres også denne vintersesongen. Denne grensen var tidligere på 5 kilo.

– Det at vektgrensen fortsatt står fast på 6,5 kilo er jeg misfornøyd med sier Tom Tobiassen, som synes dette er ekstra bittert.

I den siste tiden har det gjennom media vært ytret ønske om at dersom prisen på torsk ikke gikk opp til hva man kan kalle et akseptabelt nivå, måtte flåten legge seg ved land og ikke drive fiske.

– Jeg kan vanskelig se at det skal være mulig å få stor oppslutning om et slikt forslag fordi særlig den minste flåten er avhengig av å fiske kvoten sin i nettopp nå i tiden fremover. - Men dersom det er et utbredt ønske blant våre medlemmer om å ta en streik så tar vi gjerne en diskusjon i styret på det. Imidlertid må det være Norges Fiskarlag i siste instans som tar stilling til, og som må organisere en eventuell fiskestopp sier Tobiassen.

Det er et svakt forhandlingsresultat som nå foreligger, mener fylkesfiskerlaget, og for Tobiassen er det viktig også å adressere ansvar for det.

– Det må i alle fall være lov å stille spørsmål om hvor god jobb Norges Råfisklag har gjort for fiskerne i disse prisforhandlingene. Dette skal vi komme tilbake til på vårens representantskapsmøte i Råfisklaget avslutter styreleder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Tom Tobiassen.

Les også: Minsteprisene økes for torsk og sei 06.01.2011