Nytt togtilbud for fiskeindustrien

DB Schenker North Rail Express vil gå tur-retur Oslo-Narvik fem ganger i uken.

DB Schenker åpnet nylig «DB Schenker North Rail Express», som vil føre til at mer gods blir fraktet med jernbane mellom Oslo og Nord-Norge. Toget vil nordover frakte stykkgods, mat, husholdningsvarer og partigods, mens sydover vil fisk utgjøre hovedtyngden av godset i tillegg til stykkgods og partigods.

Mål om tog direkte fra Nord-Norge til Europa

– DB Schenker North Rail Express vil bety et historisk tidsskille i norsk jernbanehistorie. Aldri før har så sterke multinasjonale samarbeidspartnere gått sammen om å lage et nytt togtilbud i Norge. DB Schenker North Rail Express har som visjon og overordnet mål å utvikle direkte tog mellom Nord-Norge og Europa. En modernisering av Alnabru vil være et viktig tiltak for å få til dette, skriver Schenker AS i en pressemelding.

Går via Sverige

Det nasjonale selskapet Schenker AS tilbyr nå en regelmessig transport med jernbane mellom Narvik og Alnabru. Fem dager i uken forsyner «DB Schenker North Rail Express» Nord-Norge med konsumsvarer, samlegods og nye biler. På tilbaketuren frakter toget fisk og andre regionale produkter. Hvert år skal det transporteres rundt 25 000 containere. Tilbudet realiseres i nært samarbeidet med Intermodal, som tilhører den Europeiske jernbanefraktoperatøren DB Schenker Rail.

Toget kjører fra terminal Alnabru i Oslo via Sverige til Narvik. Den benytter da også Ofotbane-strekningen, noe som betyr at denne banens volum dermed økes med rundt 30 prosent. For den vel 1960 kilometer lange strekningen tar toget om lag 28 timer, og er dermed vesentlig raskere enn en lastebil. Forberedelsen har tatt mer enn et år.

Til det nye toget har DB Schenker Rail 28 anskaffet S-dobbelt lommevogner, som er tilpasset de spesielle klimatiske betingelsene. «DB Schenker North Rail Express» kommer til å transportere rundt 90 prosent av alt gods som DB Schenker transporterer til Nord-Norge med jernbanen. Dette tilsvarer omtrent 12 000 kjøreturer med lastebil pr. år. Så langt har DB Schenker brukt kapasitetene til Norges Statsbaner.

– Med den nye løsningen vår markerer vi oss helt klart innen godstransportmarkedet i Norge, sier Karl Nutzinger, styremedlem i Schenker AG og ansvarlig for landtransport og region Europa.

– For oss har jernbanen alltid spilt en viktig rolle når det gjelder forsyningen av våre kunder i dette landet. I våre kunders interesse utnytter vi alle trafikkmuligheter og forbinder lastebilenes fleksibilitet med de fordelene jernbanen har å by på, sier Nutzinger.

Tidligere har konkurrenten Bring Logistics Linehaul AS, som er eid av Posten Norge AS, startet «laksetog» mellom Oslo og Rotterdam.

Les også: Tog erstattet 5000 trailerturer 10.11.2010

Les også: Starter ekspresstog for laks til kontinentet 08.11.2009