Sjøfartsdirektoratet vil ha tilbakemelding

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører ei brukarundersøking i januar 2011.

Sjøfartsdirektoratet inviterer flest mogleg til å gje ein tilbakemelding på korleis ein opplever direktoratets arbeid og servicenivå, skriv direktoratet i ei pressemelding. Undersøkinga går fram til utgangen av januar 2011.

Det tek frå 2 til 4 minutt å svare på spørsmåla i undersøkinga, der ein får tildelt spørsmål ut frå kva rolle den enkelte har i kontakt med Sjøfartsdirektoratet.

Gå til undersøkinga her: Brukerundersøkelse Sjøfartsdirektoratet 2010 (avsluttet)