Fiskets gang uke 2 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om stor aktivitet fra kystgruppen på NVG-silda, om mye makrell fra utlendingene, og at de første fartøyene har startet på lodda ved Island.

NVG-sild

En godt brukbar uke på NVG silda og totalt 49.000 tonn er registrert i innmeldingsjournalen. Av dette kvantum har kystgruppen bidratt med over halvparten og fisket 29.300 tonn, ringnot har fanget 14.300 tonn, trål 4.000 tonn og utenlandske fartøy har bidratt med 1.400 tonn.

Værforholdene har vært gode helt fram til siste dag i uken og fisket har foregått i et relativt stort område fra vest av Andenes, utenfor Vesterålen/ Lofoten og helt sør til området nordvest av Træna.

Som vanlig så varierer størrelsene på silda og normalt er det den største silda i sørkanten på hovedsiget. Sist uke har den største silda vært fanget tett utenfor Vesterålen. Største snittet har vært 320 gram og 250 gram har vært laveste snittvekt. Totalt på hele uken så er gjennomsnittet 291 gram.

Prisene har vært gode og gjennom uken har det vært en stigende tendens. Laveste pris ble kr 3,22, og høyeste auksjonspris ble kr 4,51. Totalsnittet for hele uken ble kr 4,10.

I kommende uke venter Sildelaget fortsatt god deltagelse fra kystflåten, så lenge man ligger på dette prisnivået. Sildelaget regner og med en viss deltagelse fra både ringnot og trål.

Makrell

Ukens makrellkvantum har og vært høyt for å være på denne tiden av året. Totalt er 17.800 tonn omsatt sist uke. Dette er i hovedsak utenlandske fartøy på kontrakt, men Sildelaget har også fått innmeldt 600 tonn fra to norske båter, noe som er uvanlig på denne tiden av året, opplyser Sildelaget.

Makrellen er fisket nordvest for Hebridene og snittstørrelsen er relativ lav i området, 330- 380 gram. Selv om makrellen er relativt liten, så er prisene gode med priser i området 8 til 10 kroner.

Så langt er det i januar er det omsatt 31.700 tonn makrell, noe som er samme kvantum som i hele januar i fjor.

Nordsjøsild

Norges Sildesalgslag har totalt fått innmeldt 8 fangster med et kvantum på 1.900 tonn sist uke. Denne silda er fisket i EU sonen mellom N 59˚30 og N 60˚00.

Interessen for nordsjøsild har også vært god, så de fleste fangstene er omsatt til over kr 4,00 pr. kilo.

Noen båter har meldt at de vil fiske sild i Nordsjøen også denne uken.

Lodde Island

Loddtrekningen til loddefisket ble avklart og de første båtene meldte utseiling på onsdag. 13 båter har satt kursen vestover og de første har rapportert fangst søndag. I enkelte områder registreres det mye lodde, men den har en tendens å holde seg dypt. Fra et felt lenger sør, på rundt N65˚ har 4 båter vært i aktivitet. Her står lodda høyere, men registreringene er mindre så det må kastes mye.

Sildelaget forventer de første innmeldingene rimelig snart.

Havbrisling

Sildelaget fikk innmelding fra de 3 siste båtene som hadde utseiling, slik at kvoten på 10.000 tonn ble tatt. I slutten måtte båten flytte felt til vestsiden av «Doggeren». Her var det stor brisling og siste båt fikk levere deler av fangsten til konsum, som betales nesten med dobbel pris sammenlignet med mel/olje.