Kvoter for loddefisket i Barentshavet

Fiskeridirektøren har fastsatt kvoter for fisket etter lodde i Barentshavet.

Faktoren for fartøy med ringnottillatelse som skal delta i fisket etter lodde i 2011 er fastsatt til 4,73, melder Fiskeridirektøren.

Faktoren til fartøy som deltar i trålgruppen er fastsatt til 3,38.

Maksimalkvoten til fartøy som deltar i kystgruppen er fastsatt til 370 tonn.