Fiskets gang uke 3 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en god uke med NVG-sild, selv om fisket til dels ble hindret av været.

Loddefiske ved Island er i gang, og det er godt fiske også for dem som er etter nordsjøsild og for makrelltrålerne.

NVG-sild

Denne uken ble det fanget 46 700 tonn norsk vårgytende sild. Fisket ble hindret av været fra torsdag til utpå lørdag, men så var det full fart igjen, først i området rundt Træna og litt senere også på det nordlige feltet utenfor Lofoten – Vesterålen.

Størrelsen på silda er litt større i nord, rundt 300 gram, mens snittet i Trænaområdet ligger minst 20-30 gram lavere. Det er også vesentlig mindre gruppe 1 sild i disse fangstene.

Ukens snittpris fra auksjonene er kr 4,37 pr. kg. og ukens høyeste er kr 4,87. På søndag den 23 januar var fisket så langt sør som ut fra Sklinna. Det er fremdeles kystflåten som står for de fleste fangstene med vel 26 000 tonn, mens ringnot hadde 12 500 tonn og trålerne vel 8 000 tonn.

Denne uke kom også kvoteenhetene for kystflåten og kvotefaktoren for trålerne. Nå mangler bare faktoren for ringnot.

Makrell

Av makrell ble det meldt inn nesten 12 000 tonn. Av dette kom vel 1 100 tonn fra norske trålere, og de resterende nesten 11 000 tonn kom fra utenlandske båter som har kontrakt med norske kjøpere. Fisket foregår på feltene ved St. Kilda.

Nordsjøsild

Også denne uken har det blitt fanget en del nordsjøsild, totalt ble det meldt inn nesten 4 700 tonn. Alle fangstene, med unntak av to lås på til sammen 20 tonn i Rogaland, ble tatt vest av Friggfeltet.

Størrelsen har variert fra 150 gram til 215 gram i snitt og er blitt betalt med kr 4,04 i auksjonen.
Låsfangstene i Rogaland var av en vesentlig større fisk, med snitt på 320 gram. Både norske og danske kjøpere tok imot fangstene.

Jan Mayen – Island lodde

Årets loddefiske ved Island startet denne uke. Den foreløpige totalkvote der er på vel 27 000 tonn og 30 båter er klarert for deltagelse i fisket.

Til nå er det meldt inn vel 19 000 tonn og 19 båter har tatt sine kvoter. Også på dette feltet har dårlig vær vært til hinder for fiske enkelte døgn, men for de fleste fartøyene har det gått greit å få tatt sine tildelte kvoter.

Prisnivået ligger på kr 2,40 i snitt. For tiden pågår det forhandlinger om utvidelse av kvoten, forhåpentligvis blir dette avklart i denne uken, opplyser Sildelaget.

Vinterlodde Barentshavet

I skrivende stund har ikke Sildelaget informasjon om båter som er gått til Barentshavet for å lete etter lodde. Det er ikke lagt opp med organisert leting denne vinteren, så man er avhengig av at noen ønsker å starte leting nord i havet.

Kvotefaktorene i dette fiske er på henholdsvis 4,73 for ringnot, 3,38 for trål, samt at maksimalkvoten for kyst er på 370 tonn.