Disse får delta i fisket etter kolmule

Fiskeridirektoratet har gjennomført loddtrekning for å avgjøre deltakelsen i fisket etter kolmule i 2011.

Les også: Loddtrekning om fisket etter kolmule 24.01.2011

Fiskeridirektoratet har nå gjennomført loddtrekning for å avgjøre hvem som kan delta i fisket etter kolmule i 2011, blant fartøy registrert med kolmuletråltillatelse i Fiskeridirektoratets fartøyregister, melder Fiskeridirektoratet.

Innenfor gruppekvoten på 6289 tonn tildeles fartøykvoter til 9 fartøy. Fartøykvoten beregnes på grunnlag av en kvoteenhet som multipliseres med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule. Kvoteenheten er fastsatt til 698 tonn.

Følgende fartøy er trukket ut til å delta i fisket etter kolmule i 2011:

Nr. Fartøynavn Regm.

Kvote-
faktor

Fartøykvote
(tonn)
1 H. Østervold H 0088 AV 1 698
2 Gerda Marie H 0032 AV 1 698
3 Storeknut H 0380 AV 1 698
4 Kings Cross M 0020 HØ 1 698
5 Torbas SF 0099 V 1 698
6 Hardhaus H 0120 AV 1 698
7 Vestviking H 0012 AV 1 698
8 Nordervon H 0181 AV 1 698
9 Vendla H 0040 AV 1 698


For å sikre at hele gruppekvoten blir tatt, kan Fiskeridirektoratet fastsette en utseilingsfrist.

Dersom et fartøy ikke ønsker å benytte adgangen til å delta, rykker neste fartøy på listen opp, og fartøyet som avstår fra deltakelse rykker nederst på listen.

Dersom endringer på listen over fartøy som får delta medfører en utdelingen av kvoter som er større enn gruppekvoten vil det fartøy som kommer inn på listen kun få en fartøykvote tilsvarende det fartøy som går ut av listen.

Fartøy som er trukket ut og som deltar i fisket etter kolmule i 2011, vil ikke ha mulighet til å delta i en eventuell loddtrekning om deltakelse i fisket etter kolmule i 2012.

Dersom kvotens størrelse tilsier loddtrekning for deltakelse i 2012, vil det gjennomføres en ny loddtrekning.