Fiskets gang uke 4 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om godt fiskeri og gode priser på NVG-silda, mye makrell i januar, og at kvoten for lodde ved Island snart er tatt.

NVG-sild

Atter en uke på silda med et godt brukbart kvantum på totalt 42 100 tonn er registrert i innmeldingsjournalen. Med gode priser så har ringnot i større grad deltatt i dette fisket, og de har tatt over halve kvantumet med 22 700 tonn. Kyst har sitt laveste ukekvantumet i år med 13 400 tonn, trål har fisket 5 300 tonn. En skotsk og en shetlandsk båt har meldt inn til sammen 700 tonn.

Fisket har foregått over et stort område langs kysten, fra sørvest av Andenes i nord og helt sør til området nordvest av Halten. I helgen har kulingen herjet langs kysten, og det er kun tatt fangster i området Træna/Myken, som har lagt i le av de ytterste holmene.

Som vanlig så varierer snittstørrelsene på silda. Fra høyeste på 315 gram til laveste på 223 gram, er det over 90 grams forskjell. Totalsnittet for hele uken er på 284 gram.

Prisene på silda har vært stigende gjennom hele januar og sist uke så har det også vært meget gode priser. Høyeste pris i auksjonene ble kr 5,14, og kr 3,36 ble laveste pris. Totalsnittet for hele kvantumet ligger på hele kr 4,74.

I inneværende uke venter Sildelaget en urolig værtype på sildefeltet. Med farten silda har hatt sørover så vil den nok nå Møre-feltet i løpet av uken. Flere kystbåter er ferdige med sine kvoter, og vi vil få større deltagelse fra EU fartøy framover.

Makrell

Makrellkvantumet gikk ned i uke 4, og fra utenlandske båter ble 8 000 tonn landet i Norge. Ser vi på hele januar, så er det omsatt så mye som 51 200 tonn med makrell, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne større januarkvantum (59 000 tonn), opplyser Sildelaget.

Makrellflåten har flyttet seg lenger sørover og fangstene er tatt fra sørvest av Hebridene, og helt sør til vest av Irland. Makrellen har variert i størrelse fra 360 til 414 gram, med en tendens til større andel av fangster over 400 gram.

Interessen og prisene holder seg på et høyt nivå for makrellen. Prisene ligger i området kr 9,90 til kr 11,30.

Med makrellen på vandring sørover og det at flere båter har lite kvote igjen, gjør at Sildelaget forventer lavere makrellkvanta til Norge i tiden framover.

Nordsjøsild

Også her har det vært mindre aktivitet og sist uke ble det fisket knappe 1 400 tonn i Nordsjøen, samt 80 tonn som er satt i lås langs vestlandskysten.

Fangstene fra Nordsjøen er tatt i EU sonen mellom N 59˚00 – N 60˚00, og er omsatt til norske og danske kjøpere til priser på rundt 4 kroner.

Lodde

Etter at Island økte loddekvoten med 125 000 tonn, så fikk vi i Norge en økning på 3 500 t. (8 prosent av kvoten, samt 35 prosent i Islandsk sone gir denne økningen). Dette medførte at Sildelaget kunne gi 3 nye fartøy utseiling.

Totalt ble det fisket 8 900 tonn i uke 4, og av de 33 båtene som har tatt utseiling, så er det bare 2 båter som ikke har fisket lodde. Disse lå i helgen og «bakket kuling» på loddefeltet.

Som sist uke ble alle fangstene solgt til oppmaling og til gode priser. Nivået lå fra kr 2,30 og helt opp til kr 2,65 som høyeste pris.

I Barentshavet har det så langt ikke vært aktivitet. Det har vært utfordringer med å få lisenser for fiske i russisk sone.

– Dette er forhåpentligvis ordnet i løpet av de første dagene og flere båter vurderer nå å sette kursen for loddefisket i Barentshavet, uttaler salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.