Kan fusjonere pelagiske virksomheter

Norway Pelagic ASA og Austevoll Seafood ASA har inngått avtale om mulig fusjon av datterselskaper.

Austevoll Seafood ASA har den 31. januar 2011 inngått avtale med Norway Pelagic ASA (NPEL) om mulig fusjon av AUSS sitt heleide datterselskap Austevoll Fisk AS, inn i NPEL sitt heleide datterselskap Norway Pelagic AS. Det fremgår av børsmeldinger fra selskapene.

Dersom fusjonen gjennomføres, vil AUSS motta aksjer i NPEL som vederlag i transaksjonen.

Austevoll Fisk AS sin virksomhet er basert på pelagisk fiskeri i det nordlige Atlanterhav og består av innkjøp, produksjon og eksport av pelagisk fisk. Austevoll Fisk AS eier i dag 60 prosent i Sir Fish AS lokalisert i Sirevåg, 100 prosent av Austevoll Fiskeindustri AS lokalisert i Austevoll, 66 prosent av Modolv Sjøset AS lokalisert på Træna, 50 prosent av North Capelin Honningsvåg AS lokalisert i Honningsvåg og 25 prosent av Shetland Catch Ltd. lokalisert på Shetland.

Forretningsområdet slakting og videreforedling av laks som ligger i Austevoll Fiskeindustri AS, er ikke omfattet av avtalen.

– Kan realisere synergier

– NPEL vil gjennom denne integrasjonen ytterligere styrke sin posisjon som den ledende aktøren i den norske industrien for pelagisk fisk. Partene vil gjennom en potensiell integrasjon kunne realisere synergier, da den sammenslåtte virksomheten vil være posisjonert til å utnytte kapasiteten mer effektivt gjennom koordinering av aktivitetene. Dette er et stort steg i den pågående konsolideringen og restruktureringen av den pelagiske industrien i Norge, som vil komme både kunder og leverandører til gode og øke tilleggsverdien for fisk landet i Norge, heter det i meldingen fra Norway Pelagic.

– Sammenslåingen vil legge til rette for et konkurransedyktig konsern med betydelige muligheter for utnyttelse av stordriftsfordeler innen produksjon/ videreforedling, salg og distribusjon og med kapasitet til videre vekst. AUSS er tilfreds med at selskapet ved gjennomføring av denne fusjonen kan videreføre det viktige arbeidet med å skape en fremtidsrettet og sterk aktør innenfor denne delen av sjømatindustrien. AUSS får på denne måten også samlet sine økonomiske interesser innenfor denne sektoren i Europa i et konkurransedyktig selskap. AUSS ser frem til den videre utvikling av Norway Pelagic ASA, heter det i meldingen fra Austevoll Seafood.

NPEL overtar Austevoll Fisk og aksjer i Shetland Catch

Den planlagte integrasjonen skal, dersom partene beslutter å iverksette denne, gjennomføres som en fusjon hvor alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til det heleide datterselskapet til AUSS, Austevoll Fisk AS, og AUSS' beholdning av aksjer i Shetland Catch, vil bli overført til det heleide datterselskapet til NPEL, Norway Pelagic AS, mot vederlagsaksjer som skal utstedes av NPEL til AUSS.

Austevoll Seafood øker eierandelen i NPEL til 43 prosent

Partene har en foreløpig enighet om at det vil bli utstedt 2 768 954 nye aksjer i NPEL som fusjonsvederlag til AUSS, hvilket i tilfelle vil innebære at AUSS vil øke sin eierandel i NPEL fra 33 prosent til 43 prosent.

Avtalen er gjort med forbehold, herunder blant annet due diligence av selskapene, nødvendige offentlige godkjennelser, enighet om endelig bytteforhold, at styrene kommer til enighet om endelig fusjonsplan, samt godkjennelse av fusjonsplanen i generalforsamling i NPEL og de fusjonerende selskaper. Hver av partene trekke seg fra prosessen dersom en avtale om et endelig fusjonsvederlag ikke kommer på plass.

Det er forventet at due diligence undersøkelsene vil begynne i februar 2011.

– En liten sak for Austevoll Seafood

Analytiker Klaus Hatlebrekke i DnB NOR Markets mener avtalen er mer betydningsfull for Norway Pelagic sin virksomhet enn for Austevoll Seafood.

– Det er en mye større sak for Norway Pelagic, sier Hatlebrekke til HegnarOnline.

Hvordan fusjonen vil påvirke sistnevnte er Hatlebrekke forsiktig med å besvare med tanke på at Austevoll Seafood har vært tilbakeholdne med opplysninger om verdien av sin pelagiske virksomhet.