Staten anker i «strukturkvotesaken»

Det ble full seier til rederiet Volstad AS i Oslo tingrett. Nå anker staten dommen i den såkalte «strukturkvotesaken».

Staten er uenig i dommen fra Oslo tingrett, der Fiskeri- og kystdepartementet tapte saken mot rederiet Volstad AS.

Det ble av tingretten slått fast at vedtaket om å gjøre strukturkvoter tidsbegrenset med tilbakevikrende kraft, strider mot Grunnlovens paragraf 97. Retten fant ikke at de samfunnsmessige hensyn, som Regeringen har oppgitt, er tungtveiende nok til å forsvare tilbakevirkningen.

– Staten mener at de endringer som ble gjort i strukturkvoteordningen i 2007 verken strider mot Grunnloven eller Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Staten vil derfor anke avgjørelsen inn for lagmannsretten, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Les også: Volstad vant mot staten 10.01.2011