Tar prinsippsak for polske fiskere

Forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund vedtok på forbundsstyremøtet torsdag 27. januar å ta en prinsipielt viktig oppsigelsessak for tre polske havfiskere.

Utfallet kan få betydning for hvor lett det er for fiskebåtredere, som ikke liker norske lønns- og arbeidsvilkår, å hente utenlandske fiskere uten å gi dem norske vilkår, skriver Norsk Sjømannsforbund i en pressemelding.

Saken blir tatt selv om de tre polske fiskerne ikke er medlemmer i forbundet, og selv om tariffen de gikk på var Fiskarlagets tariff. Da Norges Fiskarlag ikke ville ta saken, valgte likevel forbundsstyret i Norsk Sjømannsforbund å fremme sak for fiskerne.

Forbundsstyret mente at det ville få så store negative følger for både norske og utenlandske fiskere på norske fartøyer, dersom ikke slike saker ble slått ned på, at saken ikke kunne få gå upåaktet.