Fiskets gang uke 5 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om sesongens første loddefangst fra Barentshavet. Uken var for øvrig preget av dårlig vær både på sildefeltene og på loddefeltet ved Island.

NVG-sild

Det urolige været la en demper på sildefisket, både i området ved Helgeland og lengre syd på Mørefeltene. Totalt ble det meldt inn 26 300 tonn norsk vårgytende sild, derav 7 600 fra kystgruppen og 13 100 fra ringnot. I tillegg bidro utenlandske trålere med 5 600 tonn.

Men selv om kvantumet har gått ned, så har prisnivået vært godt, og søndag ble det notert ny bestepris for sesongen på kr 5,21 pr. kilo. Ukens snittpris fra auksjonene ble kr 4,80.

«Manon» var første båt denne sesong som hadde fisk fra Mørefeltet. Torsdag meldte han inn 650 tonn. Samme dag fikk Sildelaget også innmelding fra en utenlandsk tråler, som hadde fisket i dette området. Etter dette ble været dårlig og først på søndag fikk Sildelaget innmeldt en norsk kystnotbåt og 5 utenlandske trålere, som hadde fisket ut av Buagrunnen og lengre sørvestover. Fra området ved Vesterålen ble det denne uke bare tatt en liten fangst på 40 tonn.

Lodde fra Barentshavet

«Svanaug Elise» ble første båt med lodde fra Barentshavet denne vinteren. Fangsten på 1 450 tonn ble tatt i området N 71 21’ og Ø 41 23’, og ble tatt om bord for levering til mel / olje.

Lodda har god kvalitet, ca. 37-38 stk samfengt pr. kg. Rognmodningen var på ca. 9 prosent. Det var gode registreringer av fisk å se i området, og 5-6 norske båter er på tur mot feltet.

Lodde ved Jan Mayen og Island

Også på loddefeltene ved Island satte været en demper på fisket for de 2 båtene som var igjen der. Mot slutten av uken bedret været seg og båtene kom igjen i fiske.

Det ble i løpet av uken meldt inn nesten 1 700 tonn, og det gjenstår nå bare et mindre kvantum for en av båtene før kvoten er tatt.