Fiskets gang uke 6 i 2011

Sildelaget melder om rekorduke for sildefisket etter godt fiske på Mørefeltet, samt om godt loddefiske i Barentshavet og at den første fangsten av kolmule tatt vest av Irland.

NVG-sild

Fint vær og store mengder av sild på Mørefeltet gav ukerekord med hele 61.900 tonn. Dette er knappe 13.000 tonn mer en tidligere beste ukekvantum i vinter. Onsdag var beste døgnet i år med hele 17.400 tonn i fangstjournalen. Av ukens kvantum har ringnot bidratt med 26.200 tonn, kystflåten har fisket 18.600 tonn og fra trål har Sildelaget registrert innmeldt 6.200 tonn. Utenlandske fartøy har vert meget aktive utenfor 12 milen, og har fisket hele 10.900 tonn. Dette er historisk høyt for en uke i moderne tid, opplyser Norges Sildesalgslag.

Hovedfisket har foregått på kjente sildefelt utenfor Møre, men Sildelaget har også fått innmeldt noen få fangster utenfor Sognekysten, så det virker som silda er på godt fart mot Ryfylkefjordene også i år. I tillegg er det i omådet ved Træna fisket vel 8.000 tonn, konstaterer Sildelaget.

Som vanlig så varierer snittstørrelsene på silda. Det er over 100 gram i forskjell fra den minste silda på 220 gram tatt ved Træna, til 325 gram som «Sheanne» fikk i et hal på Buagrunnen. Totalsnittet for hele uken ble på 283 gram.

Selv om vi er kommet et godt stykke ut i februar, så holder prisene seg godt oppe. Høyeste pris i auksjonen ble kr 5,27 og laveste pris ble kr 3,85. Totalsnittet for hele kvantumet havnet på kr 4,66.

I kommende uke forventer Sildelaget et betydelig lavere kvantum. Flere båter har tatt sine kvoter, og på ringnot så seiler stadig flere båter nordover mot loddefeltet i Barentshavet.

Lodde

Etter at «Svanaug Elise» i forrige uke fant lodde langt øst i russersonen, har flere ringnotbåter vært i aktivitet i dette fiskeriet. Totalt har Sildelaget sist uke fått innmeldt 23 fangster, og som summerer seg til 32.800 tonn. Alle disse er rapportert fra rundt Ø 40 ̊ i russisk sone. Lodda trekker på sørvest mot Norskekysten.

Med godt verdensmarked på fiskemel og fiskeolje så er alle fangster, unntatt tre, blitt solgt direkte til norske og danske fabrikker. Prisene på mel/olje auksjonene har lagt i området fra kr 2,20 til kr 2,60. Endelig pris for disse fangstene blir fastsatt etter analyse på fett og tørrstoffinnhold.

Fra konsumkjøperne så meldes det om laber interesse for levering samfengt, sammenlignet med fjordåret. Sildelaget har solgt 3 av fangstene til priser fra kr 2,30 til kr 2,40. Ved levering av lodda til konsum, har for mye åte skapt problem for kvaliteten, og kvantum har blitt avvist til denne anvendelsen. Dette er et kjent problem med lodde fisket så langt øst i Barentshavet.

I kommende uke forventer Sildelaget større deltagelse i dette fiskeriet. Flere ringnotbåter er på vei, eller på feltet i skrivende stund.

Kolmule

«Kings Cross» ble årets første med kolmuleinnmelding. Lørdag meldte de inn 400 tonn til konsum. Fangsten var tatt nord av den kjente ”Porcupine Bank” som ligger vest av Irland.

Kvotene i år er historisk lave etter at dette fisket for alvor kom i gang på 1970 tallet. Totalt er det bare 22.033 tonn til disposisjon for norske fiskere.

Med så lave kvoter og rapporter om tomme kolmulelager ute i verden, så forventer Sildelaget stor etterspørsel til konsum. «Kings Cross» sin fangst ble solgt til en kjøper i Killybegs til godt over 3 kroner.

Hestmakrell/ makrell

To irske båter har fisket 670 tonn med hestmakrell nordvest av Hebridene. Størrelsen har variert fra 230 til 370 gram. Fangstene er omsatt til priser fra kr 5,77 til kr 7,87.

Det ble ingen landinger av makrell i Norge sist uke. Det meldes om få båter i aktivitet i dette fisket, samt at fisket foregår helt sørvest av Irland. Ubekreftede meldinger sier at det har vert landinger av 470-490 grams makrell i Skottland til meget gode priser, opplyser Sildelaget.

Nordsjøsild

Sildelaget har totalt fått innmeldt 1.600 tonn med Nordsjøsild. Av dette er knappe 1.400 tonn fisket med trål fra en norsk og to skotske båter. Disse fangstene er solgt til priser fra kr 4.10 til kr 4,35.

I tillegg er vel 200 tonn tatt innenfor grunnlinjen på Sognekysten.