Svakere fra Norway Pelagic

Norway Pelagic oppnådde i fjerde kvartal 2010 et resultat før skatt på 58,8 millioner kroner, mot 74,9 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Konsernets netto driftsinntekter i 4. kvartal ble 968,3 millioner kroner, mot 1 096,1 millioner kroner i 4. kvartal 2009. EBITDA ble 70,1 millioner kroner i 4. kvartal, mot 84,6 millioner kroner i 4. kvartal 2009. Driftsresultatet havnet på 58,1 millioner kroner i 4. kvartal 2010, mot 74,3 millioner kroner i 4. kvartal 2009. Det fremgår av en børsmelding fra Norway Pelagic ASA, med regnskapsrapport for fjerde kvartal 2010.

Driftsåret 2010

For 2010 havnet konsernets netto driftsinntekter på 2 616,7 millioner kroner, mot 2 643,8 millioner kroner i 2009. EBITDA ble på 150,9 millioner kroner, mot 191,1 millioner kroner i 2009. Driftsresultat ble på 121,3 millioner kroner i 2010, mot 168,4 millioner kroner i 2009.

Resultatet før skatt ble på 117,9 millioner kroner i 2010, mot 150,9 millioner kroner i 2009.

I 4. kvartal har det først vært fokus på å fiske gjenstående makrellkvote, der mye av fisket foregikk også i 3. kvartal, siden tilgjengelig kvote hadde et overheng på ca 70.000 tonn i forhold til året før. Når dette var avsluttet ble resten av sildekvoten oppfisket, der en også hadde mindre gjenstående enn året før. Norway Pelagics andel av landinger til konsum var ca. 39,5 prosent i 4. kvartal og ca. 35 prosent for hele året.

– Reprising og positiv marginutvikling

Markedet i høst har vært preget av en reprising av både sild og makrell, der gjennomsnittlig innkjøpspris har økt med ca 30 prosent fra 3. til 4. kvartal, opplyses det i rapporten.

Det var på forhånd knyttet spenning til hvordan hovedmarkedene for makrell i Japan og Fjerne Østen ville utvikle seg ved en økning av tilgjengelig volum med ca 70.000 tonn. I løpet av sesongen viste det seg at etterspørselen i Japan var preget av tomme lager hos importører, og svake lokale fiskerier, slik at de har kjøpt det meste av stor makrell som har vært tilgjengelig. Fortløpende prisøkning gjennom kvartalet har også vært positivt for importørene. Japan har for øvrig kjøpt tilgjengelig kvantum av hestemakrell.

Når det gjelder sild, så ser det ut til at det blir mer balanse mellom tilbud og etterspørsel. Problemet med overforsyning i markedene i Russland og Øst-Europa er i ferd med å løse seg. Likviditeten til importørene er bedre, og en del sene betalinger er gjort opp, noe som igjen forbedrer tilgangen til kredittforsikring.

Sammenlignet med tilsvarende kvartal året før, er volum redusert på hovedmarkedene, mens filetmarkedet i EU holder seg relativt sterkt. I tillegg er det økt etterspørsel fra Afrika i forbindelse med svekkede fiskeri på Vest Afrika og Sør Amerika.

For øvrig har salget av lodde- og lodderogn vært svakt, produkter som normalt selges til Russland/Øst-Europa.

– Marginutviklingen for Norway Pelagic er fortsatt positiv, der en har oppnådd en god fortløpende margin på omsetning av makrell, mens en har opplevd at varelager på sild fra våren har økt i verdi i tråd med reprising av produktene, heter det i rapporten fra selskapet.

Kapasitetsendringer og integrasjonsavtale med Austevoll Fisk

Norway Pelagic har i januar 2011 besluttet å avslutte produksjon ved anlegget i Bergen ved leieavtalens utløp 30.06.2011. Samtidig er det iverksatt et investeringsplan for å kunne erstatte Norway Pelagic Bergens kapasitet, hovedsakelig ved bygging av nytt fryselager i Måløy, men også kapasitetsutvidelser på andre anlegg.

Den 31. januar 2011 ble det inngått en integrasjonsavtale med Austevoll Fisk AS, som er Austevoll Seafood ASAs pelagiske konsumvirksomhet i Nordatlanteren. Det planlegges at Austevoll Fisk, samt eierandeler i Shetland Catch Ltd, vil fusjoneres inn i Norway Pelagic ASA med oppgjør i aksjer. Transaksjonen vil øke Austevoll Seafood ASAs eierskap i Norway Pelagic ASA fra 33,3 prosent til ca 43 prosent.

Les også: Kan fusjonere pelagiske virksomheter 01.02.2011

Les mer
Regnskapsrapport og presentasjonsmateriale kan lastes ned her:
Kvartalsrapport Q4 2010 - Norway Pelagic ASA (pdf)
Presentasjon Q4 2010 - Norway Pelagic ASA (PDF)