Bedret lønnsomhet i Norge

Aker Seafoods oppnådde i fjerde kvartal 2010 et resultat før skatt på 9,0 millioner kroner, mot -51,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2009.

Forbedringen for resultatet før skatt, bør imidlertid ses i sammenheng med at selskapet i fjerde kvartal 2009 hadde engangsposter på -41 millioner kroner, mot -6 millioner kroner i fjerde kvartal 2010.

Driftsresultatet gikk noe tilbake sammenlignet med fjerde kvartal året før, blant annet fordi datterselskapet Norway Seafoods AS har måttet tåle resultatfall for virksomheten i utlandet.

Aker Seafoods bedret sitt driftsresultat for 2010 vesentlig og leverte EBITDA på 250 millioner kroner. I 2009 leverte selskapet EBITDA på 192 millioner kroner og driftsresultatet for 2010 er det beste selskapet har oppnådd, opplyser Aker Seafood ASA i en børsmelding.

Lavere driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal

Selv om resultatet før skatt kom ut bedre i Q4 2010 enn i Q4 2009, så ble det et fall for driftsresultatet.

Selskapet oppnådde 42 millioner kroner i EBITDA i fjerde kvartal 2010, en reduksjon fra 51 millioner kroner i samme kvartal i 2009. EBITDA-marginen var på 6 prosent, ned fra 7 prosent i fjerde kvartal 2009. Det var økt lønnsomhet i fiskeri og foredling i Norge, men svakere marginer i Danmark og Frankrike.

Aker Seafoods' omsetning i fjerde kvartal 2010 var 702 millioner kroner, mot 727 millioner kroner i samme periode i 2009. Reduksjonen i omsetning er et resultat av lavere fisket volum og reduksjon i produksjonen av filetprodukter.

– Det beste året noensinne

– Samlet er året 2010 det beste for Aker Seafoods noen gang. Aker Seafoods hadde fremgang i Norge, men en svekkelse i den internasjonale virksomheten. I fjerde kvartal hadde vi effektivt fiske og høyere priser, selv om våre kvoter i kvartalet var mindre enn i 2009. Den norske fordelingsvirksomheten har også oppnådd positive resutlater i kvartalet til tross for svak råstofftilgang, sier konsernsjef i Aker Seafoods ASA, Thomas Farstad.

Resultatet i kvartalet før finansposter (EBIT) var 9 millioner kroner (-29 millioner kroner). Resultater per aksje i fjerde kvartal var 0,11 kroner. Kontantstrøm fra driften i tredje kvartal ble 87 millioner kroner (196 millioner kroner). Netto finansposter var null millioner kroner (-24 millioner kroner). Netto rentebærende gjeld ble redusert til 995 millioner kroner (1 067 millioner kroner ved utgangen av tredje kvartal 2010).

Egenkapitalandelen var 38,3 prosent ved utgangen av kvartalet, mot 36,2 prosent ved utgangen av tredje kvartal.

Aker Seafoods Fangst

Aker Seafoods Fangst oppnådde i fjerde kvartal et driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) på 34 millioner kroner (26 millioner kroner 2009), og fisket totalt 18 prosent mindre i kvartalet enn i samme periode i fjor. For året 2010 oppnådde segmentet EBITDA på 176 millioner kroner mot 125 millioner kroner i 2009.

Resultatfall utenlands for Norway Seafoods

Markeds- og foredlingsselskapet Norway Seafoods som består av segmentene Norge, Danmark og Frankrike, oppnådde i fjerde kvartal EBITDA på 8 millioner kroner (25 millioner kroner).

Den norske foredlingsvirksomheten hadde EBITDA på 6 millioner kroner (-2 millioner kroner). Den danske virksomheten leverte EBITDA på 3 millioner kroner (6 millioner kroner). Den franske virksomheten hadde i tredje kvartal EBITDA på -1 millioner kroner (21 millioner kroner). For året 2010 oppnådde Norway Seafoods EBITDA på 75 millioner kroner, sammenlignet med 67 millioner kroner i 2009.

– Gode utsikter for fisket i 2011

Aker Seafoods forventer et bra fiske for selskapets egen flåte i 2011, kvotegrunnlaget for torsk og hyse er økt med henholdsvis 23 og 24 prosent. For Norway Seafoods er det ventet at tilgangen på råstoff vil være god i første halvår. Selskapet vil styrke sin innsats innenfor salg- og markedsutvikling, men forventer at det fortsatt vil være et krevende marginbilde for foredling av sjømat.

– Det er gode utsikter for fisket og vi forventer økt lønnsomhet i fangstsegmentet i 2011. Vi effektiviserer vår flåte samtidig som vi forventer høyere fangstrater per driftsdøgn. Innenfor foredling av sjømat vil marginene fortsatt være krevende, men vi har tro på forbedring gjennom økt satsning på markedsarbeid og tiltak for å styrke driften, sier Thomas Farstad.

Les mer
Kvartalsrapport Q4 2010 - Aker Seafoods ASA (PDF)
Presentasjon Q4 2010 - Aker Seafoods ASA (PDF)