Fiskets gang uke 7 i 2011

Norges Sildesalgslag melder at loddefisket går for fullt, med fangt av over 50.000 tonn i løpet av uken, mens aktiviteten i fisket etter NVG-sild er betydelig redusert.

NVG-sild

Etter forrige ukes rekordkvantum med norsk vårgytende sild, har aktiviteten i dette fisket blitt betydelig redusert denne uken. I kystgruppen har flere og flere fartøyer tatt sine kvoter mens for ringnot og trål har en del av flåten startet loddefiske.

Ukens kvantum ble på 19 700 tonn og ukens snittpris fra auksjonene ble kr 4,62. Av det innmeldte kvantumet stod kystflåten for ca 12 000 tonn, ringnot for nesten 6 000 tonn og trål for ca 1 200 tonn, samt at 600 tonn ble tatt av utenlandske båter.

Fisket har denne uken foregått i hovedsak nord av Stad, men det er også tatt fangster litt lengre sør.
Lenger nord, i området ved Træna, er det fisket ett mindre kvantum denne uken, så det er fremdeles sild tilgjengelig der.

For en del av kystflåten, spesielt de minste i sør, håpes det at silda skal komme lengre sørover og inn på fjordene, slik at den kan bli tilgjengelig for låssetting, opplyser Sildelaget.

50.500 tonn barentshavslodde

Denne uken ble det fanget 50 500 tonn lodde og dermed er 85 000 tonn av årets kvote på 275 000 tonn tatt.

Fisket foregikk først i uken i russisk sone, men torsdag var lodda kommet på "Varangen", og de første fangstene ble tatt der.

Av ukens kvantum gikk 8 600 til konsum (samfengtproduksjon), mens knapt 42 000 gikk til mel/olje. Konsumfiske har ikke kommet skikkelig i gang, det har vært for mye åte i fisken, spesielt den som ble fanget i russisk sone.

Størrelsen på lodda har vært fin, samfengtsnittet har lagt på fra 32 til 39 stk. pr. kilo. Unntaket er en fangst som ble tatt nord av Sværholdt, hvor snittstørrelsen var bare 42 til 46 stk. pr. kilo.
Snittpris til konsum kr 2,39.

Også mel/olje industrien har slitt med å få kapasiteten i produksjon opp. Det er til dels lang ventetid ved fabrikkene for å få losse, og båter har gått både til Danmark og Færøyene for levering. Snittpris for fangster til mel/olje ble kr 2,34 pr. kg.

Nå håpes det på at lodda skal komme lengre vest, hvor det normalt bruker å bli mindre åte i fisken, opplyser Sildelaget.

Nordsjøsild

Sildelaget har i løpet av uken fått innmeldt 2 fangster med nordsjøsild, på til sammen 1 155 tonn. Begge fangstene kom fra utenlandske båter og ble landet i Egersund.