Fiskets gang uke 8 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om mye lodde på Finnmarkskysten, og om at den første sildefangsten tatt i Rogaland.

NVG-sild

Det var få båter i aktivitet og fisket ble delvis hindret av været, noe som er årsaker til at Sildelaget kun fikke innmeldt 5.300 tonn med norsk vårgytende sild på hele uken.

– Dette er uvanlig lavt kvantum til denne tiden å være. Av ukens kvantum har kystflåten bidratt med 3.000 tonn og resten, 2.300 tonn, har ringnot fisket, opplyser Sildelaget.

Fisket har i hovedsak foregått utenfor kysten av Sogn og Møre. En fangst er tatt utenfor Træna tidlig i uken og søndag fikk Sildelaget innmeldt den første fangsten i Rogaland.

Som vanlig så varierer snittstørrelsene på silda. Fra høyeste på 310 gram og ned til 210 gram som laveste snitt.

Prisene holder seg bra selv om silda er både utgytt og fettprosenten har gått ned. Høyeste pris ble kr 4,97, og til lavest pris ble det solgt låsfangster til noe over kr 3,00.

– Med den første fangsten tatt i Rogaland, så både håper og tror vi at hovedaktivitetene på silda blir i Ryfylkefjordene framover. Flere bruk er rigget og klar for låssettingsfisket i dette området, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Lodde

Også i dette fisket har været hemmet fisket. Men selv med flere dagers landligge, fikk Sildelaget 42.000 tonn i journalen for hele uken. Av dette kvantumet, så ble hele 19.500 tonn innmeldt på søndag, noe som er beste døgnet så langt i vinter.

Lodda er nå kommet i store mengder på østkysten av Finnmark, og utfordringen for skipperne er å finne passelige mengder å kaste på. Rognmodningen har utviklet seg mye den siste perioden og Sildelaget fikk innmeldinger med opp til 18 prosent modning.

Med rett modning så har konsumkjøperne kommet på banen og ”japanproduksjonen” går for fullt. Av ukens kvantum så er fordelingen mellom konsum og mel/olje anvendelse 50/50.

Prismessig så varierer prisene til konsum fra kr 2,03 til 2,85. Til mel/olje har prisene lagt fra kr 1,90 for levering i nord, og til kr 2,50 der båtene seiler heile kysten sørover. Snittpris for alt til konsum ble kr 2,39, og for oppmalingsfangstene ble totalsnittet kr 2,31.

Av årets kvote på 275.000 tonn, er det fisket 125.000 tonn. Av oppfisket kvantum, så er 95.000 tonn omsatt til mel/olje. På ringnot har 25 båter tatt sin tilmålte kvote, på kyst og trål er 1 båt fra hver gruppe i havn med kvoten.

Norges Sildesalgslag forventer stor deltaking på lodda kommende uke og flere båter fra kystgruppen vurderer nå dette fisket.