Økende bestand av kveite

– Tiltakene har hjulpet og det er kanskje vanskelig å tenke på kveita som direkte truet i dag.

Det sier forsker Kjell Nedreaas ved Havforskningsinstituttet i Bergen til NRK. Nedreaas slår fast at det går rette veien med bestanden av kveite. I hvert fall nord for Stadt. Kveite står på rødlista over nær truede arter.

– I Nord-Norge er det tatt to viktige grep som nå gir resultater, sier Nedreaas til NRK.

For det første er det innført forbud mot å fiske kveite med garn fra jul og til i mars, altså i gyteperioden. Dessuten er det for lengst innført påbud om skillerist i reketrålene nordpå. Det betyr at man berger kveita fra å bli sopt opp sammen med rekene.

Sør for Stadt har rekefiskerne satt seg kraftig til motverge og vil ikke ha skillerist i trålen. Grunnen er at de sørnorske rekefiskerne er avhengig av en viss mengde bifangst av fisk for å skape økonomi i rekefisket, skriver NRK.

I fjor ble det fisket 2000 tonn kveite. Historisk har vi fisket ca 4000 tonn kveite årlig i norske farvann.