Flere fartøy inn i oljevernberedskapen

Sjøfartsdirektoratet har åpnet for at flere typer fartøyer skal kunne brukes i oljevernberedskapen.

Direktoratet har i samarbeid med Nærings- og handelsdepartementet fastsatt en forskrift som skal regulere slik oljevernaktivitet på en forsvarlig måte.

Formålet er å åpne for at fartøy som i utgangspunktet er bygget og utrustet for annen bruk, kan brukes i slik beredskap, og sikre at dette skjer på en trygg måte for fartøy, mannskap og miljø.

– Vi ser at det er et samfunnsmessig behov for å ha flere fartøy tilgjengelig i oljevernberedskapen. Gjennom et samarbeid med oljenæringen, fiskarlag, Kystverket og andre berørte instanser har Sjøfartsdirektoratet fått fastsatt en forskrift som vi tror vil åpne for at flere fartøy kan brukes i denne beredskapen, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen i en pressemelding.

Et forslag til ny forskrift ble i fjor høst sendt ut til høring.

Les også: Styrker oljevernberedskapen 03.09.2010
Les også: Fiskefartøy inn i oljevernberedskapen 03.09.2010

Fiskefartøy og oppdrettsbåter med videre

Den nye forskriften, åpner for at fartøyer som slepebåter, oppdretts- og redningsfartøy og fiskefartøy kan brukes i oljevernberedskapen, og forskriften skiller alt etter hvilke oppgaver fartøyene kan ha og hvilket miljø fartøyene skal operere i.

– Det å bygge opp en beredskapspool av fartøy som kan bistå i oljevernberedskapen vil medføre fordeler for det offentlige i form av tilgjengelighet på fartøy. Dette vil kunne gi en raskere og mer effektiv opprydding.

Det sier Lars Alvestad, som er avdelingsdirektør i avdeling for fartøy og sjøfolk i Sjøfartsdirektoratet.

– Derfor har også det omfattende samarbeidet med berørte parter vært viktig i utarbeidelsen av forskriften, avslutter Alvestad.

–Bedre fleksibilitet og et nytt marked

Den nye ordningen vil gi bedre fleksibilitet i oljevernberedskapen og åpner for et nytt og spennende marked for rederiene.

– Fartøyene vil kunne benyttes både i den statlige oljevernberedskapen og i beredskapen på sokkelen, sier statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet i en pressemelding.

Bakgrunnen for forskriften er at regjeringen i stortingsproposisjonen om utbyggingen av Goliatfeltet la til grunn at et viktig element i beredskapen var at oljeselskapene skulle samarbeide med lokale fiskebåtredere.

– At det nå stilles flere typer fartøy til disposisjon får vi en større fleksibilitet i både den statlige beredskapen og på sokkelen, sier Lind.