Ny forskningsstrategi 2011 - 2014

Fiskeri- og kystdepartementets forskningsstrategi 2011 - 2014 ble nylig lansert.

– Forskning og innovasjon er viktig for utviklinga av sjømatnæringa. Den veksten og utviklinga vi har opplevd i næringa til nå hadde ikke vært mulig uten våre forskere og forskningsmiljøer. Kunnskapen, og vår evne til å ta den i bruk, har gitt positive resultater. Det vil den gjøre også i fremtiden. Det er nå vi bygger den kompetansen vi trenger i morgen, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding fra Fiskeri- og kysdepartementet.

– Jeg mener at tilgang på kunnskap er en kritisk nøkkelfaktor for å styrke den framtidige konkurranseevnen til næringa innenfor miljømessig bærekraftige rammer. Med den nye forskningsstrategien fortsetter vi det viktige arbeidet med å skaffe oss ytterligere kunnskap, sier fiskeri- og kystministeren.

Strategien peker på følgende hovedforskningsområder: Forskning som sikrer en miljømessig bærekraftig bruk av ressursene, behovet for trygg og sikker mat til en voksende befolkning, forskning innen sjøtransport, sjøsikkerhet og oljevernberedskap og forskning til å forstå og å klare å tilpasse seg til klimaendringer. I tillegg må det rettes forskning mot nye områder som kan gi grunnlag for nye arbeidsplasser i fremtiden.

Norske forskere er fremst i verden på en rekke områder innen marin forskning i dag. Samtidig er marin forskning i betydelig grad internasjonal, og samarbeid med andre land og EU blir stadig viktigere for å kunne bringe fram nødvendig kunnskap.

Det store behovet for forvaltningsrettet forskning, gjør at det er naturlig at det offentlige finansierer en stor del av den marine forskningen. I år bevilger Fiskeri- og kystdepartementet én milliard kroner til forskning og innovasjon over statsbudsjettet. På fem år har disse bevilgningene økt med 17 prosent, heter det i meldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet.

Les mer
Last ned Forskningsstrategi 2011 - 2014 - Strategidokument (PDF)