Fra avfall til lønnsom ressurs

Stiftelsen RUBIN har spilt en stor rolle for utviklingen av restråstoffindustrien, viser en ny rapport fra SINTEF Bedriftsutvikling AS.

– Jeg er opptatt av å få til økt utnytting og verdiskaping av de marine ressursene vi allerede høster og produserer. I denne sammenhengen er utnytting av restråstoffet fra sjømatnæringen spesielt interessant, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i en pressemelding.

Sjømatnæringa, opprettet med støtte fra myndighetene en stiftelse for Resirkulering og Utnyttelse av organiske Bioprodukter i Norge (RUBIN) i 1992. I løpet av de første årene økte utnyttingen av restråstoffet betydelig, og det vokste fram nye markeder for produktene. Det bidro også til at restråstoffet, fra å ha blitt betraktet som et avfallsproblem gikk over til å bli sett som en lønnsom ressurs. Det ble derfor besluttet å videreføre og utvide arbeidet i Rubin i 1998.

RUBIN har spilt en stor rolle

Fiskeri- og kystdepartementet bestilte i fjor en gjennomgang av RUBIN for å vurdere stiftelsens arbeid og hva den har oppnådd.

Gjennomgangen, som forelå i midten av januar 2011 viser at RUBIN har spilt en stor rolle i utviklingen av restråstoffindustrien.

Lønnsomme forretninger har vokst fram i overgangen mellom tradisjonell produksjon og avansert utnytting av restråstoffet. Gjennomgangen framhever at RUBIN gjenkjennes både innenfor og i noen grad også utenfor næringa. Resultatene viser ikke minst at RUBIN har maktet å skape tro på verdien av restråstoff.

Departementet vil nå gå gjennom rapporten sammen med eierne av Rubin, og finne fram til gode løsninger for hvordan arbeidet kan videreføres på en god måte.

– I en verden hvor trykket på våre naturressurser øker, blir det enda viktigere å utnytte de ressursene vi forvalter på en bærekraftig måte, avslutter fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Les mer
Gjennomgang av stiftelsen RUBIN - Sluttrapport fra SINTEF Bedriftsutvikling (PDF)