Fiskets gang uke 9 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en uke med mye dårlig vær på loddefeltene, mens låssettingsfisket etter NVG-sild i Rogaland kom godt i gang.

Loddefiske

Selv om været satte en solid bremse på fisket av lodde denne uken, ble ukekvantumet allikevel akseptabelt.

Vel 50 000 tonn ble meldt inn og med det er restkvoten nede på vel 100 000 tonn. Av dette har ringnot igjen vel 47 000 tonn mens trål har ca. 16 500 tonn igjen. Kystgruppen, som nå først har startet sin deltagelse i noen vesentlig grad, har nesten 32 000 tonn igjen.

Fisket foregår nå ut av Tana / Berlevåg og kvaliteten på lodda er upåklagelig. Rognmodningen er på rundt 20 prosent og dermed skulle det være i beste periode for rognloddeproduksjon, opplyser Sildelaget.

Det har heller ikke vært noe problem med åte i fisken denne uken og størrelsen på lodda en god.
Denne uken ble vel 30 000 tonn fisket til konsum mens opp mot 20 000 tonn gikk til mel/olje.
Ukens snittpris til konsum ble kr 2,44 mot kr 2,32 til mel/olje.

NVG-sild

I fisket etter norsk vårgytende sild, har det denne uke blitt ett oppsving i låssettingsfiske i Rogaland. Kvantumet ble bare vel 4 700 tonn, men så er også deltagelsen i fisket nå vesentlig mindre. Vel ett 20-talls båter deltar i låsfiske, mens ett 10-talls båter fisker for direktehåving.
Ukens snittpris ble kr 3,88. Fisket foregår i Bokn og Karmøy kommune.

Kolmule

Også fra kolmulefeltene vest av Irland ble det innmeldt to fangster. Begge leveres i Killybegs, og prisene er svært gode med over kr 4,00 som beste notering opplyser Norges Sildesalgslag.