Fiskets gang uke 10 i 2011

Sildelaget melder om et loddefiske på det jevne og at rognproduksjon nærmer seg.

For øvrig har det vært noe sildeaktivitet i Rogaland og beskjedne kolmuleregistreringer i internasjonalt farvann.

Lodde

Været har hemmet loddefisket i perioder og kvantumsmessig fikk man uke på det jevne med totalt 43.800 tonn i journalen. Av dette kvantumer, så ble 26.500 tonn fisket rundt helgetiden.

Fisket har foregått på strekningen fra Magerøya i vest og østover til øst av Kiberg. Dette er en strekning på rundt 140 nautiske mil.

Konsumkjøperne har tatt godt unna sist uke, og av ukens kvantum, er 28.700 ton omsatt til rognlodde- og samfengtproduksjon. Prisene på disse fangstene har lagt fra minstepris på kr 1,80 til vel kr 3,00 for større fangster med utbud helt sør til Nordvestlandet. Snittprisen til konsum ble kr 2,34.

De resterende 15.100 tonn som er solgt til mel/olje anvendelse, har oppnådd priser fra kr 1,32, som er minstepris for lodde i mars, og opp til kr 2,65 som høyeste pris. Av fisket kvantum på 216.300 tonn så langt, har 130.000 tonn blitt omsatt til mel/olje anvendelse.

Modningen på lodda som det nå fiskes på, er kommet så langt at man er helt på slutten av produksjonen til Japan. Kjøperne signaliserer nå at rognpressingen er nært forestående, opplyse Norges Sildesalgslag.

For kystflåten var det ved midnatt utseilingsfrist for å delta i loddefisket. Sildelaget har registrert 99 båter på listen, noe som neppe gir grunnlag for de store endringer på den tildelte kvoten på 370 tonn, konstaterer Sildelaget.

NVG-sild

Den minste kystflåten har også denne uken fiske norsk vårgytende sild i Rogaland. Ukens kvantum er på beskjedne 2.100 tonn. Dette er i hovedsak låssatte fangster, men Sildelaget har også fått innmeldt mindre not- og snurrevadfangster, der båtene tar silda direkte om bord.

Fiskerne melder om vanskelige forhold inne på fjordene, med beskjedne registreringer og at silda står dypt. Snurrevadbåtene som har fisket på vestsida av Karmøy, har i perioder registrert store mengder der.

– Vi får håpe at noe av denne silda siger inn på fjordene, sier salgsleder Kenneth Garvik i Norges Sildesalgslag.

Interessen for sild er fortsatt god og så å si alle fangstene er omsatt til konsum. Prisene har lagt fra kr 3,50 til kr 4,06, noe som er høyt til denne tiden å være.

I kommende uke vil det fortsatt være båter på jakt etter silda i Rogaland.

Kolmule

Ingen fangster ble innmeldt sist uke. Hovedårsakene til dette er vanskelige værforhold og relativt små registreringer, spesielt i internasjonalt farvann. For øyeblikket er det 8 båter på leiting i internasjonalt farvann, og en båt ligg nord av Porcuepine-banken i EU sonen og venter på bedre værforhold, hvor det er registrert brukbart med kolmule.