Fiskets gang uke 11 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om en uke med «mye vær» på loddefeltene, godt kolmulefiske, og for øvrig dårligere fiske etter NVG-sild i Rogaland.

Lodde

Også denne uken har været satt en kraftig demper på aktiviteten i loddefisket, knappe 31 000 tonn ble ukens kvantum.

Av dette kvantumet tok ringnot vel 15 000 tonn, trål 1 800 tonn og kystgruppen knappe 14 000 tonn.
Fordelingen mellom leveranser til mel/olje og leveranser til konsum ble ca. 8 000 tonn til mel/olje og 23 000 tonn til konsum inklusiv sjølprodusenter.

Det ble produsert både til samfengt, rognlodde og rognpressing. Kvotestatus pr. 20. mars er en rest totalt på 29 500 tonn. Derav har ringnot en rest på 13 800 tonn, trålgruppen en rest på 8 000 tonn og kystgruppen 6 000 tonn. I tillegg er det 1 600 tonn igjen av forsknings- og undervisningskvoten.

Fisket har denne uken foregått langs hele Finnmark, fra Varanger til Hjelmsøyområdet. Mot slutten av uken var mesteparten av flåten i Honningsvågområdet og vestover.

Prisnivået til konsum varierte fra kr 1,80 til kr 2,79, med et snitt på kr 2,35 pr. kilo, mens prisene til mel/olje varierte fra minstepris på kr 1,3182 til kr 2,27. Snittprisen havnet på kr 1,89.

Kolmule

Mens det forrige uke ikke ble meldt inn kolmulefangster, fikk Sildelaget denne uken innmeldt 13 fangster, på til sammen vel 6 000 tonn. Storparten av fangstene ble tatt i internasjonal havområde, og 12 av fangstene ble solgt til Killybegs, mens en ble solgt til Peter Head.

– Prisnivået er upåklagelig, ukens laveste er kr 4,24 og ukens høyeste er kr 4,96, med et snitt på kr 4,64 pr. kilo, uttaler salgsleder Odd Fredrik Andersen i Norges Sildesalgslag.

NVG-sild

Fiske etter norsk vårgytende sild i Rogaland resulterte i knappe 1 000 tonn i løet av uken. Det meldes om at det er lite sild å registrere og det kan dermed se ut som fisket er over for denne sesongen i dette området.