Fiskets gang uke 12 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om prisrekord for kolmule til konsum. Loddefisket i nord ble preget av uvær, og i sør ble det beskjedne sildekvanta.

Lodde

Uvær har vært en stor hemsko for loddefisket på Finnmarkskysten denne vinteren. Så også denne uken, der Sildelaget bare fikk 15 700 tonn lodde i journalen.

Hoveddelen av kvantumet ble fisket på Vestfinnmarka, i området fra Sørøya til Magerøya. Lodde tatt i dette området, ble i starten av uken brukt til rognpressing. Begynnende gyting gjorde at en i slutten av perioden kun fikk omsatt enkeltfangster til konsum. Av hele ukekvantumet, ble 11 300 tonn solgt til mel/olje, og 4 400 tonn til konsum.

Prisene på lodde har vært relativt lave sammenlignet med prisene tidligere i vinter. For anvendelse til konsum har prisene lagt på fra kr 1,85 til 2,71 som høyeste pris. Totalsnittet for uken ble kr 2,29.

Til oppmaling ble det solgt fangster til priser fra minsteprisen på kr 1,32 og opp til kr 2,25 for større fangster med stort utbudsområde. Snittprisen til mel/olje for hele uken ble kr 1,77.

Med stadig flere fartøy i havn med sine kvoter og bare 14 000 tonn igjen av totalkvoten, så vil aktivitetene i loddefisket flate ut framover, opplyser Sildelaget.

NVG-sild

Beskjeden mengder med sild står igjen i Rogalandsfjordene og flere bruk har avsluttet fisket. Kun 240 tonn ble innmeldt sist uke.

Hoveddelen av dette kvantumet ble solgt til en norsk kjøper, til priser fra kr 3,50 til 3,75 per kilo. En fangst ble omsatt til en dansk kjøper til en pris ca 1 krone høyere.

Det er nå få båter igjen i dette fisket.

Kolmule

Kun to båter har vært i aktivitet i fisket etter kolmule og disse har fisket vel 1 000 tonn. Fangstene ble tatt sør av Rockall, i internasjonal sone.

– Interessen for kolmule til konsum er fortsatt meget god og vi bikket 5 kroner for en av fangstene, opplyser salgsleder Kenneth Garvik i Sildelaget.

I kommende uke vil noen få båter lete etter kolmule vest i Atlanterhavet.