Fiskets gang uke 13 i 2011

Norges Sildesalgslag melder om ny prisrekord for kolmule. Loddefisket går mot slutten, men med refordeling for kystflåten i løpet av uken.

Og sildefisket i Rogaland resulterte i bare beskjedne kvanta.

Lodde

Ukens loddekvantum ble 10 500 tonn og nesten hele kvantumet ble levert til anvendelse mel/ olje. Kun 170 tonn gikk til rognpress og nærmere 300 ferdigprodukter fra sjølprodusenter. Kystflåten bidro med knappe 1 900 tonn, trål med knappe 2 700 tonn og ringnot med 5 500 tonn. I tillegg ble det meldt inn ca 500 tonn fra forskningsfangst.

– Som nevnt er nesten alt gått til M/O og prisnivået bærer preg av at kvaliteten ikke lengre er på topp, uttaler salgsleder Odd Fredrik Andersen i Sildelaget.

Også justering av minsteprisen til M/O ved månedsskiftet, medførte et kraftig prisfall, og minsteprisen er nå på bare kr 0,9363. Denne uken kom det også en refordeling innen kystgruppen og maksimalkvoten ble økt til 470 tonn. Restkvantumet av årets kvote samlet for alle grupper er 2 800 tonn.

Kolmule

Heller ikke i kolmulefiske ble det de store kvanta, kun 2 fangster på til sammen 1 440 tonn. Til gjengjeld ble enda en ny prisrekord satt, kr 5,10 per kilo.

– Disse fangstene er tatt ved St. Kilda, og fra feltet meldes det om at det er gode forekomster av kolmule å registrere, opplyser Andersen.

NVG-sild

Også i sildefisket er ukens kvantum meget begrenset. 126 tonn norsk vårgytende sild ble meldt inn, og alt er levert til Skude fryseri. Et titalls båter har vært i sving, men silden har for det meste forlatt området, og det er bare sporadiske fangster.