Øyvind Lie tilsett på nytt åremål ved NIFES

Direktør Øyvind Lie er i statsråd i dag, fredag 7. august 2009, tilsett på åremål som direktør for Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES).

Tilsetjinga er for ein ny periode på seks år, frå november 2009.

Øyvind Lie er utdanna cand. real og dr. philos. Han har blant anna bakgrunn som forskar i tillegg til administrativ erfaring. Han er i dag direktør for instituttet. Han er også professor II ved Universitetet i Bergen.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforsking (NIFES) i Bergen er rådgivar for fiskeristyresmaktene, Mattilsynet og fiskeri- og havbruksnæringa i spørsmål som gjeld ernæring og mattryggleik, fôr til fisk og fisk som mat. Instituttet driv forsking knytt til desse områda for å sikre trygg og sunn sjømat frå fiskeri og havbruk.

Instituttet er i rask vekst med brei fagleg kontaktflate nasjonalt og internasjonalt og med mange utfordrande oppgåver som gjeld sjømat som ernæring og trygg mat-problematikken.