Uendret pris for kongekrabbe

FHL og Norges Råfisklag har sluttført prisdrøftelsene for kongekrabbe, gjeldende fra 10. august.

Prisdrøftelsene ble avholdt i Norges Råfisklags lokaler i Tromsø 7. august. FHL og Råfisklaget er enige om følgende minstepriser, gjeldende fra og med mandag 10. august: 
 

PRODUKT/
FISKERI

Regulert
fiske
Uregulert
fiske
Endring
Han-krabbe o/ 3,7 kg

52 kr

52 kr

Uendret
Han-krabbe 2,2 - 3,7 kg *

35 kr

35 kr

Ny vektklasse
Han-krabbe 0,8 - 2,2 kg (kun uregulert fiske)

--

14 kr

Ny vektklasse
Krabbe han og ho u/ 0,8 kg (kun uregulert fiske)

--

Fri pris

-
Ho-krabbe alle størrelser (gjelder krabbe o/ 0,8 kg i uregulert og over minstemål i regulert fiske)

 11 kr

 11 kr

 + 1
 Skadd han-krabbe o/ 3,7 kg

 35 kr

 35 kr

 Uendret
 Skadd han-krabbe 2,2 - 3,7 kg

 20 kr

 20 kr

 Ny vektklasse
 Skadd han-krabbe 0,8 - 2,2 kg (kun uregulert fiske)

 --

 10 kr

 Ny vektklasse


*) Krabbe over minstemål i det regulerte fisket tas med i denne vektklassen selv om vekt ligger under 2,2 kg.

Kilde: FHL